Maketten konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Maketten seçilen konut satışları ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılarak tamamlanıyor. Peki maketten konut alırken nelere dikkat edilmesi? İşte yanıtı...

Maketten konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Maketten seçilen konut satışları ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılarak tamamlanıyor. Peki maketten konut alırken nelere dikkat edilmesi? İşte yanıtı...

İnşaatı başlamamış konut projeleri satışlarını maket üzerinde yapıyor. Bitmiş konut projelerine göre daha uygun fiyatları olan inşaatı başlamamış konutlarda projenin maket tasarımları konut alıcılarının ilgisini çekiyor. Maketten konut satışlarıni konut sahibi olacakların haklarını bilmeleri büyük önem taşıyor. 

 

Maketten konut alırken nelere dikkat edilmeli?

 

Maketten konut alırken nelere dikkat edilmeli? 
- Maketten satış sözleşmesi kurulmadan 1 gün önce ön bilgilendirme formu tüketiciye verilmelidir. Bu form, en az on ik punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde yönetmeliği uygun şekilkde düzenlenmelidir. 

- Ön ödemeli konut satışı sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesi ile birlikte yapılacak yazılı sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Aksi durumda sözleşme geçersiz sayılır. 

- Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmadığı sürece tüketiciden ödeme yapmasını ya da tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. 

- Yapı ruhsatı alınmadan, tüketiciler ile ön ödemeli konut satışı sözleşmesi yapılamaz. 

- Tüketici, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir cezai şart ödemeksizin ve gerekçe göstermeksizin  cayma hakkına sahiptir.

- Cayma hakkının kullanıldığına daire bildirimin bu süre içinde satıcıya noter aracılığı ile yöneltilmesi yeterlidir. 

- Cayma hakkının kullanılması durumunda, tüketiciye iade edilecek tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belde cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde tüketiciye geri verilir. 

- Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. 

- Maketten konut satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.