Maketten konut satışı sözleşmesi

Maket üzerinden gayrimenkul almak niyetinde olanların ya da alanların ‘maketten konut satışı sözleşmesi’ hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olması şart. Aksi takdirde ileride oluşabilecek sorunlar nedeniyle mağduriyetlerin yaşanılması kaçınılmaz olur. Bu sözleşme hakkında bilmeniz gereken ayrıntıları yazdık.

Maketten konut satışı sözleşmesi

İnşaat süreci başlamayan ya da inşaat halindeki bir konut projesinden, maketi üzerinden ev aldığınızı düşünelim. Böyle bir durumda azami ölçüde dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken hususlar olduğunu biliyor muydunuz? Bu hususların başında ise ‘maketten konut satışı sözleşmesi’ gelmekte. Nitekim maket üzerinden yapılan konut satışlarında, bu sözleşme imzalanıyor ve asıl mesele de işte burada başlıyor.  

Öncelikle maketten konut satışı sözleşmesi hakkında yapılan en geniş tanımı vererek, konuya giriş yapalım. Bu sözleşme, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeye deniyor. Kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen maketten konut satışı sözleşmesi, söz konusu bu kanun ve yönetmeliklerde ‘ön ödemeli konut satışı’ adı altında ele alınıyor.

MAKETTEN KONUT SATIŞINDA BUNLARA DİKKAT! 

Kanunen geçerli olması şart

Yukarıda da belirttiğimiz gibi maket üzerinden gayrimenkul alırken imzalanan ‘maketten konut satışı sözleşmesi’, kanun ve yönetmeliklerle düzenleniyor. Ve sözleşmenin kanunen geçerli olması kesinlikle şart. Bunun için de şekil şartlarına uygun olması gerekiyor. Peki bir maketten konut satışı sözleşmesi, şekil şartlarına göre nasıl kanuni geçerliliğe sahip olur?  

Maketten konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenlemesiyle, bu sözleşme kanunen geçerli olacaktır. Eğer kanunen geçerliliği olmayan bir sözleşme imzalarsanız, satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.