Marmaris'te satılık arsa

Marmaris Belediyesi Sarıana Mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor

Marmaris'te satılık arsa

Marmaris Belediyesi Sarıana Mahallesinde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. Üzerinde işyeri bulunan arsa için istenen bedel ise 5 milyon TL. 

Satışa konu olan arsa 20 bin metrekare büyüklüğünde. 5 milyon TL istenen arsanın ihalesi 9 Ekim 2016 tarihinde saat 14:00'da Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü toplantı odasında gerçekleşecek. 

İhale şartnamesi ise Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasında 1.000 TL bedelle satın alınabilir. 

Marmaris Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacak olanlardan istenen belgeler şöyle; 

A - Gerçek Kişiler
1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2 - Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
3 - Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,
4 - İkametgah Senedi,
5 - Tebligat için adres beyanı,
6 - Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

B) Tüzel Kişiler
1 - Noter tasdikli imza sirküleri,
2 - Tüzel Kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi,
3 - Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,
4 - Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
5 - Tebligat için adres beyanı,