Müteahhit sözleşmesi nasıl feshedilir?

Müteahhitler, arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayarak bina inşa ediyorlar. Peki, müteahhit sözleşmesi nasıl feshedilir? İşte yanıtı...

Müteahhit sözleşmesi nasıl feshedilir?

Bir müteahhitin inşaat süresi boyunca sözleşmede yazılı olan kurallara uyması gerekiyor. Müteahhitler bina yapabilmek için arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalıyor. Buna müteahhit sözleşmesi deniliyor. İnşa edilen binadan ise arsa sahiplerine payları veriliyor. Diğer kalan daireler ise müteahhite kalıyor. Peki, müteahhlit ile anlaşamadınız ve sözleşmeyi feshetmek istiyorsunuz. İşte müteahhit sözleşmesi nasıl feshedilir? Sizler için araştırdık...

 

Müteahhit sözleşmesi nasıl feshedilir?

 

Müteahhit sözleşmesi nasıl feshedilir? 

Müteahhitin bina inşa ederken önceliği sözleşmede yazılı olan kurallara uymak. İnşaat sözleşmeye uygun olarak eksiksiz ve zamanında teslim edilmiyorsa, müteahhite eksiklerin tamamlanması ve düzeltilmesi için ihtarnama çekilebilir. Sözleşmenin geçerliliği noterde düzenlenmiş olmasına bağlı olduğu için sözleşmenin feshinin de noterde yapılması gerekiyor. Yani tarafların müteahhit sözleşmesinin feshini noterde yapmaları gerekiyor. Sözleşmenin feshedilmediği durumlarda ise taraf karşı taraftan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sebep doğan zararın karşılanmasını talep edebiliyor. 

Müteahhit sözleşmeye aykırı davranırsa, sözleşmeye uyan taraf yani arsa sahibi sözleşmeyi feshedebiliyor. Sözleşmenin feshi durumunda taşınmazın teslim edilmemesinden dolayı kaynaklanan tazminat talep edilebiliyor. Taraflar arasında yapılan sözleşmede bu hküm yok ise cezai şart talep edilemiyor. Sözleşme feshedilmezse, içinde hüküm altına alınmış şeyler talep edilebiliyor ve dava açılabiliyor. 

İnşaatı yarım bırakan müteahhitlere karşı ise Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabiliyor. Mahkeme, eksik ve kusurlu işlerin tespitini yapıyor. Sonrasında yükleniciye düşen bağımsız bölümlerin satışına izin verilmesi ile masrafların buradan elde edilen gelir ile karşılanması ve yarım kalan inşaatın tamamlanması yoluna gidiyor.