Muvafakatname

Muvafakatname; gerekli durumlarda ilgili merciler tarafından vatandaştan istenen bir izin belgesidir

Muvafakatname

Muvafakatname; gerekli durumlarda ilgili merciler tarafından vatandaştan istenen bir izin belgesidir. Bir diğer anlamı da; herhangi bir konuda izin alınması gerekilen kişiden izin verildiğine dair üzerinde gereken bilgilerin yazılı olarak bulunduğu belge olan Muvafakatname başka bir tanımla bireyin, şahsı dışında başka bir özel veya tüzel kişiyi, üzerindeki haklar ve izinler kapsamında yetkilendirilmesini sağlayan ve söz konusu şahsın özel bir kabul, yetki ya da izin belgesini ifade etmektedir.

Muvafakatname nereden alınır?
Muvafakatname noterlerden alınır.

Hangi durumlarda Muvafakatname gereklidir?
1- Veraset ve intikal yoluyla bir aracın devrinde varislerden reşit olmayan varsa noterlikte düzenlenenmuvafakatname istenir.

2- Kişinin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlak alınması gerekmektedir.

Bunların dışında muvafakatname; şahsın yetkisiz kaldığı durumlarda yetkili olarak kabul edilen kişilerden veya kurumlardan istenen yazılı izin belgesidir.

Bu ve benzer durumlarda muvafakatname yetkili kişiler ve kurumlarca istenebilir.