Orhan Gazi Türbesi

Türbe, 1281-1362 yılları arasında yaşamış ve Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi’ye ait.

Orhan Gazi Türbesi

Orhan Gazi Türbesi; 1281-1362 yılları arasında yaşamış ve Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi’ye ait. Türbe, Bursa’nın fethinden önce şehrin manastırı olarak kullanılan Sainte Elie manastırının bir bölümü üzerine inşa edilmiş. Bu nedenle türbenin zemininde, günümüzde dahi Sainte Elie manastırına ait zemin mozaiklerini görmek mümkün. İlk yapıldığı senelerde Osman Gazi Türbesi ile aynı çatı altında bulunan Orhan Gazi Türbesi; 1801 yılında çıkan yangın sonucunda zarar görmüş ve 1855 yılındaki deprem sonrası türbenin önemli bir kısmı yıkılmış. 1863 yılında ise Orhan Gazi Türbesi, Sultan Abdülaziz tarafından önceki haline sadık kalınarak yeniden inşa edilmiş.

Orhan Gazi Türbesi

Kare planlı olan Orhan Gazi Türbesi’nin her cephesinde üçer pencere bulunmakta olup türbenin güney cephesinde bulunan orta pencere ise kapıya dönüştürülmüş. Yanları beşik tonozla örtülü olan Orhan Gazi Türbesi orta kısmı dört sütunla ayrılmış, bu sütunlar birbirine kemerlerle bağlanıp üzeri kubbe ile örtülmüş. İç duvarları beyaz kireçle badanalanmış olan türbenin pencere üstlerinde de sade alınlık süslemeleri göze çarpıyor.

Orhan Gazi Türbesi

Orhan Gazi Türbesi’nin ortasında bulunan sanduka Orhan Gazi’ye ait olup sandukanın etrafı pirinç korkuluklarla çevrili. Sandukanın üzerinde ise kadife kumaşa gümüş sim ile işlenmiş bir hadis-i şerifin yazılı olduğu örtü bulunuyor. Türbe içinde ayrıca Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun, oğlu Kasım Çelebi ve kızı Fatma Hatun, Cem Sultan’ın oğlu Abdullah ve Şehzade Korkut, Yıldırım Bayezid’in oğlu Musa Çelebi, Emir Süleyman ve Sultan II.Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut’un sandukaları da bulunuyor.