Pafta Sorgulama

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Pafta Sorgulama Ekranından, online olarak Pafta sorgulanabilir

Pafta Sorgulama

Arazilerin teknik usullere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek bir altlığa çizilmiş haritasına Pafta denir. Pafta sorgulama işlemi ise oldukça basittir. Harita Mühendisleri tarafından çizilen Pafta, 3194 Planlı Alanlar Yönetmeliği’ne göre düzenlenir.

Pafta Çeşitleri
1.) 1/250 000 Ölçekli Paftalar
2.) 1/100 000 Ölçekli Paftalar
3.) 1/50 000 Ölçekli Paftalar
4.) 1/25 000 Ölçekli Paftalar

Pafta’da hangi bilgiler yer alır?
Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın alanı, var ise mevcut yapılar, yapının taşıyıcı sisteminin niteliği, kat adedi, emsal hesabına konu alanı, yapı inşaat alanı ve toplam yapı inşaat alanı, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendisler ile bunlara ilişkin kuruluşlar hakkındaki bilgileri bulunur.

Pafta Sorgulama nasıl olur?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Pafta Sorgulama Ekranından, online olarak Pafta sorgulanabilir.