Pendik Batı Mahallesi kentsel dönüşüm planları askıya çıktı

Pendik Batı Mahallesi riskli ilana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/10000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı.

Pendik Batı Mahallesi kentsel dönüşüm planları askıya çıktı

Pendik Batı Mahallesi riskli alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/10000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

"İlimiz Pendik İlçesi, Batı Mahallesinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 13/08/2013 tarih ve 2013/5280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen "Riskli Alan"a ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 6306 sayılı Kanun, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca UİP-9775 ve NİP-9774 plan işlem numaraları ile 12.02.2015 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 16/02/2015-17/03/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. "

Proje Bilgisi: Batı Mahal