Reddi miras nasıl yapılır?

Reddi miras ne demek, nasıl yapılır? Bu hak için atılması gereken adımlar nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim.

Reddi miras nasıl yapılır?

Reddi miras, en yalın tanımıyla, mirasın reddedilmesi, kabul edilmemesi anlamına geliyor. Eğer ölen kişi ardında borç bıraktıysa, yasal mirasçılarının mirası kabul etmeme hakları bulunuyor. Peki bir reddi miras nasıl yapılır, hangi yollar izlenir?

Ölüm ardından öncelikli olarak yapılması gereken şey, veraset ilamıdır. Verasat ilamı, bir kimsenin vefatı halinde, yakınlarına kendisinden kalan mirasın ve mirasçıların kimler olduğunu gösteren yasal bir belgedir. Mahkeme ya da noter aracılığıyla veraset ilamını çıkarmak da mümkün.

Reddi miras nasıl olur?
Mirasın reddi davasında yetkili mahkeme miras bırakanın en son ikamet ettiği yer Sulh Hukuk Mahkemesi oluyor. Miras, üç ay içinde reddedilebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor. Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde reddi miras süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlıyor. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılıyor ve reddeden mirasçı isterse de kendisine reddi gösteren bir belge veriliyor. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı da tüzükle düzenleniyor.