Riskli alanı kim belirliyor?

Bir alanın riskli olup olmadığı nasıl tespit ediliyor? Riskli alanı kim belirliyor?

Riskli alanı kim belirliyor?

Deprem riski olan mevcut yapı stoğunun yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli alanı kim belirliyor? Riskli alan tespiti nasıl yapılıyor?

Bir alanın deprem riski taşıyıp taşımadığını belirlemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, incelemelerde bulunuyor. Bu inceleme sürecinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın da görüşüne başvuruluyor. Bakanlık gelen taleplerden uygun gördüklerini  Bakanlar Kurulu’na sunuyor ve Bakanlar Kurulu riskli alan kararını veriyor.

Yukarıda kabaca verdiğimiz bu tespiti ayrıntılarıyla vermek istersek eğer;

Öncelikle şu belgelerin hazırlanması gerekiyor:  

*Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,

*Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,

*Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama imar planını,

*Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,

*Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,

*Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbilimsel etüd raporunu,

*Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri Bakanlar Kurulu’na sunulur. Gerekli incelemelerden sonra ise alanın riskli olup olmadığı tespit edilir.