Riskli bina tespiti nasıl yapılır?

Afet riski altındaki yapıların yenilenmesi hakkında çıkarılan kanunla birlikte kentsel dönüşüm süreci hızla devam ediyor. Peki riskli bina tespiti nasıl yapılır? işte yanıtı...

Riskli bina tespiti nasıl yapılır?

Afet riski altındaki yapıların yenilenmesi hakkında çıkarılan kanunla birlikte kentsel dönüşüm süreci hızla devam ediyor. Peki riskli bina tespiti nasıl yapılır? işte yanıtı...

İstanbul'da devam eden kentsel yenileme çalışmalarında, İstanbulluların yüzde 90'ının riskli binalarda oturduğu tespit edildi. Riskli binalar, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa ediliyor. Bunun için öncelik olarak binanın riskli olup olmadığının kontrol edilmesi ve deprem risk raporu alınması gerekiyor. 

 

Riskli bina tespiti nasıl yapılır?

 

Riskli bina tespiti nasıl yapılır? 
Oturduğunuz binanın riskli olup olmadığını uzman kuruluşlar belirliyor. Binanın kontrolünün yapılması için başvuru yapmanız gerekiyor. Risk tespiti için kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu yeterli oluyor. Müracaat için tapu belgesinini ve kimlik belgesinin fotokopisi gerekiyor. 

Yapılan incelemer ile riskli olduğu tespit edilen bina Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Hazırlanan rapor burada incelenerek eksit ya da yanlış bilgilerin bulunması halinde ilgilisine idare ediliyor. Diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor. 

Riskli bina tespiti raporunda yer alan eksik bilgiler, geri bildirim tarihinden itibaren 20 gün içerisinde düzenlenerek, müdürlüğe sunuluyor. Yönetmeliğe uygun hazırlanan raporlar kabul ediliyor ve sistem üzerinden onaylanıyor. Riskli bulunan binalar, 10 gün içerisinde Tapu Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildiriliyor. 

Söz konusu tapu ile ilgili, tapu kütüğüne ''riskli bina'' olarak belirtiliyor ve hak sahiplerine tebliğ ediliyor. Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, 60 günden az olmamak üzere süre verilerek binanın yıktırılması isteniyor. Sürenin sonunda binanın yıktırılıp yıktırılmadığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce kontrol edilir. Bina yıktırılmamış ise binanın idari makamlarca yıktıralacağı belirtilir ve 30 günden az olmak üzere ek süre verilir.