Riskli yapı tebligatı!

Riskli yapı tebligatı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız haberimizi okuyun.

Riskli yapı tebligatı!

Riskli yapı tebligatı, kentsel dönüşüm kapsamında karşılaşılan bir kavram. Dilerseniz sürece birlikte bakalım.

Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlar, yapılarının riskli olup olmadığını tespit ettirirler. Tespitler sonucunda yapı riskli bulunduğu takdirde, bu durum tespiti yapan kuruluş tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirilir. Müdürlük tarafından raporlar incelenir ve inceleme sonucunda eksiksiz bulunursa ilgili tapu müdürlüğüne iletilir. İşte riskli yapı tebligatı da bu noktada devreye girer.

Tapu müdürlüğü’nün tapuya işlediği sonuçlara, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. Aksi bir durum olmadığı takdirde ise tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak kaydıyla yapının yıktırılması gerektiği belirtilmek suretiyle, yapı sahiplerine tebliğ edilir. Son olarak da bu tebligat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilir.

Riskli yapı yıkım süresi ne kadardır?

Riskli yapı olarak tespit edilen ve bu şekilde tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerinin, 60 günden az olmamak suretiyle yapılarının yıkımını gerçekleştirmesi gerekir.