Riskli yapı tespit raporu onay dilekçesi örneği!

Riskli yapı tespit raporu onay dilekçesi örneğinde neler var?

Riskli yapı tespit raporu onay dilekçesi örneği!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış kuruluşun hazırladığı riskli yapı tespit raporunun Bakanlık tarafından onaylanması şart. Aksi takdirde deprem riski yapılan söz konusu binanın kentsel dönüşüm kapsamına girerek yenilenmesi mümkün olmuyor. Peki bir riskli yapı tespit raporu onay dilekçesi örneğinde neler vardır? İşte örnek dilekçe;

                                                                                                                                                              / /201.

………………… ALT YAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

KONU : Riskli Yapı Tespit Rapor Onayı

…………. ili, ……….. İlçesi, …………….. Mah., ……….. Sok., No:…. tapuda ………. Pafta, ……….. Ada, ……….. Parsel sayılı yerde bulunan Yapı için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluş ……. olarak hazırlamış olduğumuz Riskli Yapı Tespit Raporunun incelenerek ONAYI için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla;

EKİ :

1.Riskli Yapı Tespit Raporu

2.Riskli Yapı Tespit Raporu İnceleme Formu

3.Riskli Yapı Veri Cdsi

BAŞVURU YAPAN İLETİŞİM :

Adres :