Riskli yapı tespiti nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümle birlikte hayatımıza giren riskli yapı tespiti, adım adım nasıl gerçekleştirilir? Sorunun yanıtını araştırdık.

Riskli yapı tespiti nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümle birlikte sıkça gündeme gelen riskli yapıların tespitini merak edenlere, konunun detaylarını araştırdık.

Öncelikle olarak, bir yapının riskli olup olmadığı 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar hükümleri kapsamında yapılacak çalışmalara göre tespit edilir. Daha sonra yapı maliki, binasının risk durumunu tespit ettirmek için, tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlıkça lisanslandırılmış olan kurum veya kuruluşlara başvurur. Bina, lisanslı kurum veya kuruluş tarafından incelenerek risk tespit raporu tanzim edilir ve hazırlanan rapor incelenmek üzere 7 gün içinde Belediyeye gönderilir.

Rapor Belediye tarafından incelenir. Eksik veya yanlış hazırlanmış olan raporlar düzeltilmesi için lisanslı kuruluşa iade edilirBelediyeye gönderilir. Lisanslı kuruluş, riskli yapı tespit raporunda Belediye tarafından tespit edilen eksik ve yanlış hususları, geri bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde düzelterek, Belediyeye sunmak zorundadır.

İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden de onaylanır. İnceleme sonucunda riskli bulunan yapılar 10 iş günü içinde tapu müdürlüğüne ve İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İlgili tapu müdürlüğünce, söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne "riskli yapı" belirtmesi işlenir ve durum hak sahiplerine tebliğ edilir.