Riskli yapı tespitine itiraz nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı tespitine itiraz hakkı bulunuyor. Peki bu itiraz nasıl ve nereye yapılır?

Riskli yapı tespitine itiraz nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı tespitine itiraz hakkı mevcut. Yani tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde malikler ya da kanuni temsilcileri riskli yapı tespitine itiraz edebiliyorlar. Bunun için İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

Riskli yapı tespitine itiraz edildikten sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın o il için teşkil ettiği teknik heyet riskli yapı tespit raporunu tekrar inceler ve yapı ile ilgili nihai kararını verir. Söz konusu bu teknik heyet; üniversitelerden 4 üye ve Bakanlık teşkilatından en az ikisi inşaat mühendisi 3 üye olmak üzere toplamda 7 üyeden oluşur.

Yapılan inceleme sonucu yapının risksiz bulunması suretiyle itirazın kabul edilmesi halinde, Müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak yapı üzerindeki riskli yapı belirtmesi kaldırılır.

Ancak yapılan inceleme sonucunda itiraz reddedilirse veya riskli yapı tespitine itiraz edilmezse, bu durumda ise riskli yapı tespitinin kesinleşmesiyle yıkım süreci başlatılır.