Riskli yapıda oturan kiracılara kira yardımı!

Riskli tespit edilen konutta oturan kiracılar, kira yardımını nasıl alacak?

Riskli yapıda oturan kiracılara kira yardımı!

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında risk analizi yapılarak, riskli ilan edilen bir yapıda oturan kiracının da kira yardımı almaya hakkı vardır. Peki riskli yapıda oturan kiracıların, kira yardımı almak için hangi evrakları Bakanlığa teslim etmeleri gerekir? İşte o liste;

a) Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),

d) Riskli yapıda ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde riskli yapı onay tarihinden önceki son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası,

e) Kiracının riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,

f) Yıkılan Yapılar Formu, (Islak imzalı ve mühürlü) Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir

j) Kiracı/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.