Tapu devir masrafları

Tapu devir masrafları tapuda yapılan devir işlemi sırasında hem alıcı hem de satıcı tarafından karşılanır

Tapu devir masrafları

Tapu devir masrafları tapuda yapılan devir işlemi sırasında hem alıcı hem de satıcı tarafından karşılanır. Tapu masrafı için ödenecek alım satım bedeli üzerinden alıcı ve satıcı için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanır ve ödenir. Tapu harcının ödenmediği durumlarda ise devir işlemi gerçekleşmez. 

100 bin liralık bir satış için alıcı ve satıcınun ayrı ayrı 2 bin lira harç ödemesi gerekmektedir. Tapu harç ücretinin ile birlikte döner sermaye ücretinin de ödenmesi gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün belirlediği tarifeye göre 2015 yılı tapu döner sermaye bedeli 82.50 lira. 

Gayrimenkul'ün gerçek alım satım bedelinin beyan edilmesi ve bunlar üzerinde tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Gayrimenkulün devir işleminde ödenecek tapu harcının emlak verdiği bedelinden az olmamak üzere, devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekmektedir. 

Tapu devir masrafları, gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden hesaplanır. Gayrimenkulün rayiç bedelini ise tapu ya da belediyeden öğrenebilirsiniz.