Tapu Masrafları

Tapu Masrafları Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır

Tapu Masrafları

Hem gayrimenkul alıcısının hem de satıcısının Maliye Bakanlığı tarafından öngörülen kurumlara yapılan ödemesine Tapu Masrafı denir.

Tapu; Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir.

Tapu harcı, gayrimenkul alım – satımında alınan tapu hizmetlerinin karşılığını ifade etmektedir.

Tapu Harcı ödemeleri
Tapu harcı, tapu dairesinin anlaşmalı olduğu bankaya yatırılmaktadır. Ayrıca 5 yıldan kısa süreli devirlerde satıcı gelir vergisi ödemek zorunluluğu bulunmaktadır.

Tapu Harcı ödemeleri nereye yapılır?
Harçlar kanununun 66'ıncı maddesinde açıkça şu hüküm yer almaktadır. "Tapu ve Kadastro Harçları işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir" şeklinde olup, 67. Maddesi ise Maliye Bakanlığının yetkili kıldığı ilgili kuruluşlar (Örneğin Ziraat Bankası ) tarafından da tahsil olunabilir. Tapu ve Kadastro Dairelerinin harçları tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır.