Tapuda cins değişikliği ne demek?

Tapuda cins değişikliği ne demek, nasıl yapılır? sorularının yanıtını sizler için derledik. İşte tapuda cins değişikliği...

Tapuda cins değişikliği ne demek?

Bir gayrimenkulün cinsinin yapısız ilek yapılı ya da yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme tapuda cins değişikliği denir. Tapuda cins değişikliği ne demek? Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır? sorularını sizler için yanıtladık... 

Tapuda cins değişikliği nedir? 

Tapuda cins değişikliği, bir taşınmazın yapılı iken yapısız yapısız iken ise yapılı hale gelmesi olarak tanımlanıyor. Kadastro sırasında teknisyenler ilk olarak taşınmazın hangi cinste olduğunu belirliyor. Taşınmazın cinsi genellikle imar uygulamaları sonucunda değişiyor. Doğal sebepler, ekonomik sebepler ya da malikin arzusuna göre taşınmazın cinsi değişebiliyor. Taşınmazlarda cins değişikliği ise şöyle; 

- Yapısızken yapılı hale gelme, 
- Yapılı ilen yapısız hale gelme,
- Diğer cins değişiklikleri. 

Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır? 

Hak sahibi veya hissedarlardan birinin kadastro müdürlüğüne talepte bulunması ile tapuda cins değişikliği yapılabiliyor. Talepten sonra ise kadastro personeli zeminde inceleme yapıyor ve düzenlene tescil bildirimi tapu sicil müdürlüğüne gönderiliyor. Başvuru onaylanırsa sonrasında tapuda cins değişikliği işlemleri yapılıyor. 

Tapuda cins değişikliği için gereken belgeler

- Taşınmazın tapu senedi ve tapu kayıt örneği.
- Taşınmazın maliki ya da temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı.
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarların bir adet vesikalık fotoğrafı.
- Yapısızken yapılı hale gelen taşınmazın yapı kullanma izin belgesi ya da belediye/valilik yazısı.