Tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi

Tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi

Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin yanlış, eksik yazılması ya da silinmiş olması mümkün olabiliyor. Önemli olan böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinizde yapmanız gerekenler. Peki tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi için neler yapılır?

Genelde miras intikallerinde karşımıza çıkan bu gibi durumlarda tapu sicil müdürlüğünde işlem yapmak mümkün olmuyor. Sorunu halletmek içinse tapu kaydında düzeltim davası ya da duruma göre tespit davası açmak şart.

İlgili kanun maddesi ne diyor?

Tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi konusu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1027. Maddesinde açıklanmış durumda. Kanunun dediği ise şu, “İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca resen düzeltir.”

Tapu kütüğünde bulunması gerekenler

Tapu Sicil Tüzüğü’nün 28.maddesinde de kütükte bulunması zorunlu bilgiler aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

*Kişinin adı ve soyadı

*Baba adı ile edinme nedeni

*Tarih ve yevmiye numarası.