Tapuya şerh nasıl konulur?

Tapuya şerh, taşınmaz sahibinin haklarını kısıtlamak amacı ile konulur. Peki, Tapuya şerh nasıl konulur? İşte yanıtı...

Tapuya şerh nasıl konulur?

Tapuya şerh, taşınmaz sahibinin haklarını kısıtlar. Tapuya konulan şerh taşınmaz sahibini uyarı niteliği taşır. Beş sene kadar devam edebilen şerhin beş senenin sonunda hiçbir hükmü kalmaz. Peki, tapuya şerh nasıl konulur? Tapuya şerh için gereken belgeler nelerdir? 

Tapuya şerh nasıl konulur? 

Tapuya şerh koyma, taşınmaz sahiplerinin, taşınmazlarını hak sahiplerinden korumak için kendi hakları doğrultusunda getirdiği kısıtlamalardır. Örneğin bir gayrimenkul satın aldınız. Satış vaadi sözleşmesi yaptınız ve aldığınız gayrimenkule sahip oldunuz. Fakat ödemelerini satıcıya yapamadığınız durumda satıcı sizin tapunuza şerh koyma hakkına sahiptir Yani kısaca, satın almış olduğunuz konut üzerinde haklarınıza kısıtlama getirebilir. 

Tapuya şerh konabilmesi için gereken belgelerin tamamlanması ve bu belgeler ile beraber Tapu Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda belirlenen harcın da ödenmesi gerekiyor. Tapuya şerh için talep dilekçesi ile birlikte, taşınmazın aile taşınmazı olduğunu kanutlayan belge, müfus müdürlüğünden alınan vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ya da evlilik cüzdanı gerekiyor. Tapu üzerinde farklı niteliklerde şerh konulabiliyor. 

Tapuya serh konması kavramı genellikle kira ve alım satım durumlarında karşımıza çıkar. Önlem amaçlı yapılan tapuya şerh koyma işlemi genellikle mal sahipleri tarafından tercih ediliyor. Bu sayede mal sahipleri mal varlıklarını koruma altına almış oluyor. Şerh, 5 yıl geçerli oluyor ve bu süreden sonra yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmediği durumlarda ise 5 senenin sonunda hiçbir hükmü kalmıyor. 

Tapuya şerh için gerekli evraklar

Kişisel hakların şerhi için aranacak belgeler
                       
a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı(vefa),bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı(rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet.  
b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa), bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme                          
c) Alım (iştira),sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a),satış vaadi,bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme,    
d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi aranıyor. 

*Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için aranacak belgeler

a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı,
b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet  
c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı,    
d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranıyor.
                                         
*Temlik hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler 

a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı,
b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı, 
c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranıyor