Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü kiralık taşınmaz!

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Söğüt ve Bekir Yurdu mevkiinde bulunan 829 dekar sulanabilir araziyi 1 yıl süreli kiraya vermek için ihale düzenliyor

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü kiralık taşınmaz!

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Söğüt ve Bekir Yurdu mevkiinde bulunan 829 dekar sulanabilir arazi; aysberg marul, kavun, karpuz, patates, çeşitli sebzeler ile ikinci ürün mısır üretimi için bir (1) yıl süre ile kiraya verecek.

İhale 04.11.2015 Çarşamba günü saat 14.00’de İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın yüzde 5’i nispetinde olup, 18.859,75.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale satış tutarının yüzde 10’dur.

İhale adres bilgileri: Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

İhale detayları

Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.