TOKİ Başkanı: İmar artışı kentleri yaşanmaz hale getirir

TOKİ Başkanı Turan, 2017 yılında yalnızca İstanbul'da dönüşüm kapsamında 15 bin konut inşa edileceğini belirterek: "Kentsel dönüşümü imar artışıyla sübvanse etmek şehirleri yaşanmaz hale getirir..." dedi

TOKİ Başkanı: İmar artışı kentleri yaşanmaz hale getirir

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan, TOKİ'nin 2017 yılında yalnızca İstanbul'da 15 bin kentsel dönüşüm konutu inşa edeceğini söyledi. Turan: "Kentsel dönüşümün tıkandığı yerlerde TOKİ inisiyatif alacak..." dedi. 

İmar artışı kararlarına eleştiri
Kentsel dönüşümün hassas bir süreç olduğuna ve yalnızca kamunun girişimleriyle gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çeken TOKİ Başkanı Turan, tüm bileşenlerin yüksek kazanç hedefinin büyük bir handikap içerdiğine dikkat çekti. Turan: "İmar artışıyla kentsel dönüşümü sübvanse etmek kenti yaşanmaz hale getirir. 15 milyonluk İstanbul 30 milyon olur. Bileşenler fedakarlık yapmalı. Şayet kent kaybederse, uzun ya da kısa vadede yüksek kazanç hedefleyenlerin hepsi kaybeder" ifadelerini kullandı. 

Birileri kârından fedakarlık etmek zorunda
TOKİ Başkanı  Turan, idarenin 2017 yılında kentsel dönüşüm hedeflerini büyüttüğünü ve ülke genelinde inşa edilecek konutun 25 bininin kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirileceği bilgisini verdi. Dönüşümün yalnızca kamunun eliyle olamayacağını ve özel sektörün de katsının büyük önem taşıdığını vurgulayan Turan: "Müteahhit, kamu ve mal sahibi... Hepsi kazanmak istiyor. Herkes kazanırsa biri kaybeder; burada da kaybeden kentlerimiz olur..." dedi.