TOKİ evlerine nasıl başvurulur?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın inşa ettiği evlere sahip olabilmek için birtakım şartlar gerekiyor. Adım adım 'TOKİ evlerine nasıl başvurulur?' sorusunun yanıtını Emlakwebtv.com okuyucuları için araştırdık.

TOKİ evlerine nasıl başvurulur?

23.12.2013 

TOKİ tarafından alt gelir grubuna yönelik inşa edilen konutlara başvurmak için bazı şartlar aranıyor. TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik tasarladığı konutlara başvuru şartlarını sizler için derledik. İşte TOKİ evlerine nasıl başvurulur?

1. T.C. vatandaşı olması gerekli

2. TOKİ alt gelir grubu konut projesinin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması şartı bulunuyor.

•Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

3. Toplu Konut İdaresinden daha önce konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) gerekmekte.

4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) gerekli.

5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

•Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.100 TL olarak uygulanacaktır.)

7. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

•1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,

•2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,

•3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

•4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik evlerinde başvuru için gerekli bilgi ve belgeler ise şöyle;

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :
Başvuru sahipleri,

1. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

·Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

·Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Ayrıca,

·Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”

·Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,

·Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğütarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair)

İbraz edeceklerdir.

Firma Bilgisi: Toki