TOKİ Tarımköy Projeleri nasıl yapılıyor?

TOKİ Tarımköy Projeleri köy mimarisini geliştirmek ve köylerin yaşanabilir konutlara sahip olması açısından hayata geçirilmiştir

TOKİ Tarımköy Projeleri nasıl yapılıyor?


Tarımköy projeleri; köy mimarisinin geliştirilmesi, köylerin ve köylülerin yaşanabilir konutlara kavuşturulması ve sosyal yaşam standardının yükseltilmesi kapsamında hayata geçirilen projelerdir. İki sistemde oluşturulan projelerin ilki TOKİ ile kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini devralan Afet İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, baraj yapımı ve benzeri nedenlerle istimlak edilen köylerde yaşayan hak sahiplerine, yeni yerleşim yerleri kurmaktır. İkincisi ise valilik, kaymakamlık veya belediyelerin başvurusu üzerine değerlendirmeye alınan ve Talep Örgütlenmesi’ne benzer bir yapıda işleyen Tarımköy Projeleridir.

TOKİ Tarımköy projelerinin işleyişi şu şekilde gerçekleşmektedir:
1.İlgili mercii (valilik, kaymakamlık veya belediye); belediye, hazine veya TOKİ mülkiyetindeki genel altyapısı tamam lanmış veya altyapısını tamamlamayı taahhüt ettiği arsaları Tarımköy Projesi (konut ve köyün üretim faaliyetine uygun ahır, ağıl, depo vb.) geliştirmek üzere TOKİ’ye önerir.
2.TOKİ’nin projeyi uygun bulması halinde, ilgili mercii tarafın dan önerilen arsa belediye mülkiyetinde ise, belediye TOKİ’ye devrini taahhüt eder. Belediye mülkiyetinde projeye uygun arsa yoksa yine ilgili mercii (valilik, kaymakamlık veya belediye) tarafından tespit edilecek hazine arazisi önerilebilir. Talebin yapıldığı ilçe veya beldede TOKİ mülkiyetinde arsa bulunması halinde ve idarenin uygun görmesi halinde projede bu arsa kullanılır.
3.Projedeki konut sayısı, metrekaresi ve parsel büyüklüğünün belirlenmesini takiben tarımköy yapılması önerilen arsaya yakın sosyal donatı olanakları (cami, okul, ticaret vb.) mevcut değil ise söz konusu sosyal donatı binaları da TOKİ’den talep edilebilir.
4.İlgili mercii (valilik, kaymakamlık veya belediye) TOKİ’ye proje için önerilen arazinin teknik verilerini ve mülkiyet yapı sını gösteren belgelerle birlikte başvurur. Başvuruda, talep edilen konut sayısı ve metrekare büyüklüğü de belirtilir
5.TOKİ, talep edilen Tarımköy Projesine ilişkin imar ve yerleşim planlarını hazırlar ve konutların yaklaşık satış fiyatları tespit edilerek ilgili kuruma gönderir.
6.TOKİ tarafından belirlenen satış kriterleri doğrultusunda konut almak isteyen vatandaşlar, idare tarafından belirlenen tarihler arasında ve açıklanan banka şubesine başvuru bedelini (6.000 TL.) yatırırlar.
7.İlgili mercii, başvuru süresinin sonunda başvuru sahiplerini banka dekont fotokopileri ile birlikte TOKİ’ye bildirir. TOKİ’nin başvuru sayısını yeterli bulması halinde inşaata ilişkin ihale süreci başlatılır.
8.Talebin yetersiz olması durumunda proje iptal edilmekte ve vatandaşlar tarafından yatırılan ön peşinat bedelleri geri ödenmektedir.

Firma Bilgisi: Toki
Proje Bilgisi: Köy