Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'den ev alabilmesi için gereken belgeler

Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'de ev sahibi olabiliyor. Peki, yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'den ev alabilmesi için gereken belgeler nelerdir? İşte yanıtı...

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'den ev alabilmesi için gereken belgeler

Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'de ev sahibi olabiliyor ancak bazı kısıtlamalara tabi tutuluyorlar. Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan ya da en az 2 milyon dolar yatırım yapan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesinin yasalaşması ile bilikte, yabancıların Türkiye'de ev sahibi olma konusunda talepleri hızla artıyor. Yabancıların Türkiye'den ev alması konusunda bazı kısıtlamalar da bulunuyor. 

Yabancılar Türkiye'den ev alırken getirilen kısıtlamalar

Yabancı uyruklu vatandaşlara Türkiye'de ev sahibi olmaları ile ilgili olarak yasalar ile getirilen kolaylıkların yanı sıra bazı kısıtlamalar da bulunuyor. Buna göre; yabancı uyrukluların Türkiye'de satın alabileceği arazi farklı şehirlerde de bulunsa, en az 30 hektar büyüklüğünde olabiliyor. Bakanlar Kurulu, 30 hektarı 2 katına çıkarabiliyor. Ancak, 30 hektarlık alan, satın alınan arazinin yer aldığı ilçenin yüz ölçümünün yüzde 10'undan fazlaysa, yabancılar tarafından satın alınacak arazi büyüklüğünün üst sınırı olarak ilçe arazisinin yüzde 10'u hesaba katılıyor. 

Yabancı uyruklu vatandaşlara askeri alanlar ve özel güvenlik bölgelerinde, arazi satışı yapılabiliyor. Eğer Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden izin alınırsa bu kişiler, bu bölgelerdeki evleri kiralayabiliyor. 

Türkiye'de gayrimenkul satın almak isteyen bir yabancının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş 'Türkiye'de Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülkeler'den birisinin vatandaşı olması gerekiyor. 

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'den ev alabilmesi için gereken belgeler

Yabancı uyruklu vatandaşlar ev satın alabilmesi için öncelikle satın almak istediklerin taşınmazın maliki veya yetkili temsilcisinin Tapu Müdürlüğü'ne ön başvuru yapması gerekiyor. Ön başvurular Tapu Müdürlüğü'nden sıra numarası alarak yapılıyor. Satışın gerçekleşebilmesi için gereken belgeler ise şöyle; 

* Gayrimenkulun tapusu veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
* Gerektiğinde tercümesi ile birlikte kimlik belgesi veya pasaport, 
* İlgili Belediyeden, gayrimenkulün ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”nin alınması,
* Konut, işyeri gibi binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
* Alıcının 2, satıcının 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı (6×4 boyutunda).
* Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman bulundurulması,
* Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması durumunda, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.
* Gayrimenkul satın almaları ikamet iznine tabi yabancı uyrukluların, ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkereleri