Yıkım ruhsatı için gerekli belgeler

Kentsel dönüşümde risk grubuna giren binaların yıkılıp yeniden yapılabilmesi için yıkım ruhsatı gerekiyor. Yıkım ruhsatı için gerekli belgeleri sizler için derledik...

Yıkım ruhsatı için gerekli belgeler

Kentsel dönüşümde risk grubuna giren binaların yıkılıp yeniden yapılabilmesi için yıkım ruhsatı gerekiyor. Yıkım ruhsatı için gerekli belgeleri sizler için derledik... Kentsel dönüşüm kapsamına giren riskli binaları sık sık duyuyoruz. Yıkım ruhsatı, riskli binaların yıkılabilmesi için gereken ve belediyeden alınan izin belgesidir. Yıkım ruhsatı olmadan binanın yıkımı gerçekleşmiyor. Yıkım ruhsatı, binanın bulunduğu belediyeden alınıyor. Bu ruhsatın alınabilmesi için bazı evrakların tamamlanmış olması gerekiyor. 

 

Yıkım ruhsatı için gerekli belgeler

 

Yıkım ruhsatı için gerekli belgeler
- İmar durumu.
- Tapu hissedar yazısı.
- Türm hissedarların noter onaylı muvaffakatnamesi.
- Elektrik, su ve doğalgaz kesildiğini bildiren yazılar.
- Emlak vergisi ilişik kesme yazısı.
- Tapu, çat, röperli kroki.
- Binanın boş olması.
- Binanın eski eser kaydının olup olmadığının tespiti.
- Binanın tahliye edildiğine daire muhtarlıktan yazı.
- Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediyeye ibrazı.
- Yıkım hafriyat kamyonları için, vilayete müracaatla trafik müdürlüğünden izin, gün, saat ve güzergah alınması.

Bu belgeler tamamlandıktan sonra ilgili belediyeye başvuru yapılıyor. Belediyenin ilgili birimleri tarafından araştırma ve incelemeler yapılıyor ve herhangi bir sorun yoksa yıkım ruhsatı veriliyor. 

Kentsel dönüşüm için yıkım ruhsatı
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalara yıkım ruhsatı alabilmek için, bina maliklerinden bir beya birkaçının veya vekillerinin başvurması gerekiyor. Yıkılacak yapı başvurudan sonra tahliye ediliyor. Yıkım ruhsatı için, elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına daire alınmış belgeler isteniyor. Tüm bunların ardında ise 6 iş günü içerisinde yıkım ruhsatı düzenleniyor.