Zincirli Bedesten

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Darendeli Hüseyin Paşa tarafından Gaziantep’te yaptırılan Zincirli Bedesten, halk arasında “ Kara Basamak Bedesteni” olarak da biliniyor

Zincirli Bedesten

Zincirli Bedesten'in nerede olduğuna ve tarihine ilişkin kısaca bilgi verelim. XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Darendeli Hüseyin Paşa tarafından Gaziantep’te yaptırılan Zincirli Bedesten, halk arasında “ Kara Basamak Bedesteni” olarak da biliniyor. Uzun yıllar bedestende kasaplar çalıştığı için et hali olarak da adlandırılan tarihi yapıda bugün 73 dükkanda baharatçılar ve turistik eşya satıcıları faaliyet gösteriyor bu da bedestene otantik bir ortam sunuyor. Zincirli Bedesten'in beş kapısı bulunuyor. Güney kapısında Kusiri’ye ait dört mısralık bir kitabe yer alıyor. Zincirli Bedesten, biri kuzeyden güneye, diğeri doğudan batıya uzanan ve birbiri ile kesişen iki bölümden meydana geliyor. Bedesten, üstü kapalı ve tek katlı bir yapı.

 

Zincirli Bedesten

 

Bedesten nedir?
Bedesten, Farsça’dan dilimize geçmiş bir kelime. Aslı “Bedestan” olan bu kelime değerli, kıymetli kumaşlar, mücevherler ve buna benzer birçok eşyanın satımına mahsus üstü kapalı, mahfuz çarşıların bütününe verilen isimdir. 

 

Zincirli Bedesten

 

Osmanlıda, kumaş, mücevher ve çeşitli kıymetli eşyaların alım satımının yapıldığı, eşit büyüklükte kubbelerle örtülü, bir çeşit kapalı çarşı olup bu yapıların ilk örneklerine 13. yüzyıl başlarında Anadolu’da rastlanıyor. Bedestenler eskiden alışveriş hayatının nabzının attığı, üstü kapalı içinde aranılan her şeyin bulunuğu, ince uzun, üstü kapalı çarşılar olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden her sabah duacı başı denilen bölükbaşlarından biri tarafından açılır, akşamları da yine törenle kapanırdı. Çok değerli olan mallar, perşembe sabahları öğle namazından önce satılırdı. Bu sırada önemli kişiler de bedestene gelirdi. Gaziantep’te değişik dönemlerde altı bedesten yapıldı. Bugün bunlardan yalnızca Zincirli Bedesten ve Kemikli Bedesten, günümüze ulaşabildi.

 

Zincirli Bedesten