3-2 çoğunluğuna katılmayanların hissesi ne olur

Riskli bir binada 3'te 2 çoğunluğa katılmak istemeyenlerin hisseleri açık arttırmayla satılır.

Rsikli bir binayı dönüştürmek için alınan 3'te 2 kararına uymayanlar olursa onların hisseleri ne olur? Kentsel dönüşümde yıkım için 10 dairenin yer aldığı bir binada 3'te 2 çoğunluk sağlanmış ve yıkım kararı alınmışsa ve geri kalan 3 kişi de bu çoğunluğa katılmak istemiyorsa onların hisseleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri'nde satılır. Kalan bu üç kişinin hissesi yine apartmandaki diğer maliklere satılır. Riskli bina tespitinde bulunulan binada değerleme yapılır ve konutun rayiç bedeli belirlenir. Bir hisseye karşılık olmak üzere bir değer belirlenir ve satışı yapılır. Satıştan sonraki bir hafta içinde alıcı kişilerin bedelleri yatırması gerekir. Bu süre içinde o üç kişi hisselerini satmaktan vazgeçebilir ve çoğunluğa katılır. Var olan inşaat sözleşmesine ve ortak karar protokolğne katılabilir. Hiçbir şekilde katılmak istemiyorsa hisseleri satılır.