Antalya'nın en kapsamlı ihale programı için geri sayım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin üç önemli alanı için ihale takvimini belirledi. Beach Park, Akdeniz Bulvarı ve Müze Meydanı ihalesi 29 Mart'ta yapılacak.

Antalya'nın en kapsamlı ihale programı için geri sayım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin üç önemli turistik bölgesinde ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Müze Meydanı, Akdeniz Bulvarı ve Beach Park bölgelerinin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek ihale 29 Mart tarihinde yapılacak. Toplamda 800 bin metrekareye yaklaşan üç bölgeye ilişkin tek ihaleye katılım için son 10 yıl içinde belli düzeyde turizm işletmeciliği ve seyahat acenteliği yapmış olma şartı aranacak. Diğer taraftan işletme süresine de şartnamede geçen 8 yıla ek olarak 20 yıl daha eklenebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndan üç büyük ihale

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihale toplamda 40 bin 210 metrekarelik Müze Meydanı'na ek olarak 373,896 metrekarelik Beach Park Bölgesinden oluşacak. Yine Akdeniz Bulvarı'ndaki 374 bin metrekarelik alan üzerindeki tesis, ticari ünite, dükkan ve büfe gibi  kısımlar da yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılacak. Böylece 29 Mart'ta gerçekleştirilecek ihaleye konu alan büyüklüğü de 800 bin metrekareye yaklaşmış olacak. 

8 milyon 75 bin + KDV'lik iş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada artırıma esas tahmin bedeli ilk yıllık kira bedeli olarak 8.075.000,00 TL+KDV olacak. Kiraya verilen alan ve tesislerin kiracı tarafından bizzat işletilmesi halinde ise bu tesislerin işletilmesinden elde edilen tdoplam yıllık hazılatın yüzde 2'si oranında da Belediyeye pay verilecek. İhaleye ilişkin geçici teminat bedeli ise yıllık kira bedelinin yüzde 3'ü tutarındaki kısım yanı 242.250,00 TL olacak. 

8 yıl işletme hakkı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde duyurulan ilana göre ihale, ilgili bölgelerdeki taşınmazlar üzerinde yer alan tesis ve ünitelerin, ekli projelerle belirlenen ticari dükkan ve yapılar ile büfelerin iç dekorasyonlarının idari şartnamede belirtilen koşullarda tamamlanması üzerine gerçekleştirilecek. Bu kapsamnda ünite ve tesislerin 8 yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve süre sonunda da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sağlam, işler vaziyette ve çalışır durumda teslim edilmesi istenecek. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu)nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek. Yine ihale şartnamesine göre bu 8 yılın sonunda Maliye Bakanlığı'nın bu süreyi 8+10+10 yıl daha uzatabilmesi mümkün olabilecek. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihale takvimi

29.03.2018 Perşembe günü saat 13.00'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ihale 2889 sayılı Devlet İhale Kanunu)nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler yasal belge zorunlulukları ise ilan üzerinden tetkik edilebilecek. Bununla birlikte 10 yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli, toplamda en az 1.500 yataklı, beş yıldız nitelikli otey ya da 1. sınıf tatil köşü işletmeciliği yapmış olmak şansı aranacak. Diğer taraftan da  yine son 10 yıllık zaman zarfı içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentası işletmeciliği yapılmış olması istenecek. Bir diğer deyişle bu iki koşulu sağlayamayan kişiler ihaley başvuruda bulunamayacaklar.