Binanız riskli mi? Ne yapmanız gerekiyor?

Emlakwebtv 'İşimiz Gayrimenkul" programında Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, riskli alan ve riskli yapıların nasıl belirleneceğini anlattı

10 Ocak 2013 / emlakwebtv / Av. Ali Güvenç Kiraz
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası, riskli alan ve riskli yapı tespitini öncelikli kılan bir yasa. Riskli alanlarla ilgili vatandaşlarımızı pek fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü riskli alanlar Bakanlar Kurulu kararıyla ilan ediliyor. Bu alanlarda ilan edilen taşınmazlarla ilgili yapım süreçleri de yine kamu süreçleri üzerinden yürüyecek. 

Riskli yapı tespitleri ise direkt, hak sahipleri tarafından yürütülmesi gereken bir süreç oluyor. Riskli yapı tespitini, vatandaşlarımızdan herhangi biri, bulunduğu taşınmazda kendisi de isteyebilir veya yönetici marifetiyle de yaptırılabilir. Riskli yapı tespiti için yasanın ön gördüğü lisanslandırılmış kuruluşlardan rapor alınması zorunluluğu var. bu kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarfından ilan edilmiş ve bakanlığı internet sitesinde de yayınlanmış durumda. Bu kuruluşlardan birisine binanızın riskli olduğunu iddia ederek başvuruda bulunuyorsunuz. İlgili kuruluş, taşınmazınızda karot dediğimiz bir yapı ölçüm testi yapılıyor. bu yapı ölçüm testi neticesinde, binanızın riskli olduğu tespit edilirse, varolan rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ilgili kuruluş tarafından gönderiliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aldığı raporu öncelikle Tapu Müdürlüğü'ne bildiriyor ve bunun tapu kaydına şerh düşülmesini istiyor. Tapu kaydına şerh düşüldüğünde, ilgili tapu müdürlüğü o taşınmazdaki tüm hak sahiplerine taşınmazın riskli olduğunu bildirir bir yazı tebliğ ediyor. bu tebligat çok önemli. Çünkü burada itiraz süreleri çok önemli hale geliyor. Tebliğden itibaren 15 günlük süre içinde hak sahibinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz hakkı bulunuyor.

Yıkım sürecinde bir oran söz konusu değil
Riski yapının yıkım sürecinde bir oran söz konusu değil. Öncelikli olarak hak sahibine riskli binanızı yıkın, yıkmazsanız kamu olarak biz yıkarız denerek bir yazı gönderiliyor. bu 60 günlük bir ön süreyi ön görüyor. 60 günlük süre içerisinde taşınmazı hak sahipleri kendileri yıkarlarsa, taşınmazın yeniden yapım sürecine geçilebiliyor. 60 gün içerisinde hak sahipleri taşınmazı yıkmazlar ise, ilgili idare 30 günü geçmemek üzere son bir ek süre daha veriyor. Bu 30 günlük süre içinde de hak sahibi taşınmazı yıkarsa, yeniden yapım süreci başlıyor. bu sürelerin sonunda taşınmazı hak sahipleri kendileri yıkmazlar ise, o zaman devreye ilgili belediye girip, belediye bu taşınmazı kendisi yıkıyor ve yıkım bedelini de taşınmazın tapu kaydına bir bedel olarak, şerh olarak işliyor. Daha sonra da bunu tahsil etmek üzere süreci işletiyor.

Ali Güvenç Kiraz ve AGK Hukuk Bürosu Hakınnda Detaylı Bilgi İçin: http://www.agkhukuk.com/