Ev üzerindeki haciz nasıl kaldırılır?

‘Ev üzerindeki haciz nasıl kaldırılır’ sorusunu sizler için yanıtladık.

Ev üzerindeki haciz nasıl kaldırılır?

Ev üzerindeki haciz nasıl kaldırılır’ sorusu en sık sorulan soruların başında gelir. Haczin kaldırılması için öncelikle haciz tebligatındaki süre içerisinde borcun ödenmesi gerekiyor. Eğer bu borç ödenirse, haciz kaldırılmış olur. Fakat borç ödenmediği takdirde haciz memurları, borca karşılık gelen malları tespit eder ve bu malları haczeder. Tabii her zaman haczedilmek için tespit edilen mallar borcu karşılamayabilir. Bu durumda da borçlunun gayrimenkullerine el koyma işlemi başlar.

 

Ev üzerindeki haciz nasıl kaldırılır?

 

 

Lüks ev satılır

Aslında gayrimenkulü haczetmek kolay değildir. Çünkü borçlu kişinin sadece tek bir evi varsa ve bu ev lüks değilse, bu ev haczedilemez. Ancak borçlu kişinin evi lüks kategorisine giriyorsa, bu durumda ev satılır ve borçtan kalan para kendisine iade edilerek, yeni bir ev alması sağlanır. Gayrimenkul hacizlerinde önemli bir nokta daha vardır ki, o da haciz konulan evin 2 yıl içerisinde satışının gerçekleştirilememesi halinde, ev üzerindeki haczin kendiliğinden düşmesidir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ev üzerindeki haczin kaldırılması için en sağlıklı yol, borcun belirtilen süre içerisinde ödenmesidir.