İnşaat sektöründen 10 dünya markası çıkacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı hazırladı. Hedef; sektörden 10 dünya markası çıkarmak.

İstanbul Ticaret Odası ve inşaat sektörünün temsilcileri bir araya gelerek İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı hazırladı. Bu plana göre 2023’e kadar gayrimenkul geliştirme, proje tasarım yazılım ve danışmanlık, inşaat taahhüt, inşaat malzemesi üretimi ile proje yönetimi olmak üzere, belirlenen bu alanlarda en az iki tane Türk firması global marka yapılmak isteniyor. İki yılı aşkın bir süredir hazırlanan raporun yalnızca sorunları tespit eden değil, aynı zamanda çözüm üreten bir rapor olduğunu söyleyen İTO Başkanı İbrahim Çağlar, “Genel olarak bakıldığında sektörün talepleri 4 ana başlık altında toplanıyor. Bunlar; mevzuat, finansman ve maliyetler, üniversite-sanayi işbirliği ve insan kaynağı” dedi.

28 proje geliştirildi
Raporun içeriğine ilişkin bilgiler veren İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Stratejik Eylem Planı’nı gerçekleştirmek üzere geliştirilen projelerin 6 ana başlıkta toplandığını söyledi. Bu bağlamda sektörün uluslararası pazarda büyümesi için 4 proje, yurtiçi pazar için 4 proje, kamunun düzenleyici rolünün geliştirilmesi için 9 proje, sürdürülebilir büyüme için 3 proje, sektörün yeniden yapılandırılması için 4 proje ve firmaların kurumsal yapılarını ve insan kaynakları geliştirmeleri için de 4 proje hazırlandı. Eylem planının hayata geçmesi için toplamda 28 tane olan bu projelerin gerçekleşmesi gerekiyor.

Sektör devletle işbirliği istiyor
Kalsın, “Hazırladığımız rapordan çıkan en önemli sonuç, sektörün devletten beklentilerinin olması. İnşaat sektörü devletle işbirliği yapmak istiyor. Özellikle yurtdışı pazarda TOKİ veya bir başka güçlü devlet kurumu ile anlaşmalar yapılması ve projeler geliştirilmesi isteniyor. Ayrıca devletin yurtdışında tanıtım ve lobi faaliyetlerine ağırlık vermesi de bekleniyor. Türk inşaat sektörü özetle etkin bir teşvik sistemi ve işbirliği imkanları için uygun ortam yaratılmasını istiyor” dedi. Ayrıca inşaat sektörünün mevzuatı düzenleyerek iç pazarda kalite bazlı rekabet istediğini ve iç pazarın adeta sektör için bir okul niteliğinde olmasını istediğini de ifade etti.

Rapordaki stratejik önerilerden bazıları ise şöyle;

- İnşaat ve gayrimenkul sektöründe kullanılan veriler, katmanlar halinde (kadastro, imar, altyapı, elektrik, su, kanalizasyon gibi)  üç boyutlu olarak saklanmalı. Sistem gayrimenkul kimlik numarası ile çalışmalı ve internetten erişime açılmalı.

- Güncellenen reel değerler baz alınarak alım-satım harç oranları daha düşük seviyelere indirilmeli.

- Lisanslı emlak danışmanlığı kanunu çıkarılmalı. Gayrimenkul pazarlama sistemi ve aracıların yasal zeminde çalışmaları sağlanmalı.

- Teknik müşavirlik ve yapı denetim sigorta sistemi kurgulanmalı.

- Firmalara yurtdışında finans sağlanması maksadıyla devlet destekli ihtisas bankası kurulmalı.

- İnşaat tamamlama sigortasında reasürör bulunmuyor. Bu konuda devlet desteği sağlanmalı.

- Sigorta poliçeleri ile kullanılan konut teminatlı krediler için ikincil piyasalar üzerinden sektöre yeni kaynak oluşturulmalı.

- Haksız rekabeti denetleyecek ve firma şikayetlerini karara bağlayacak etik kurul ve üst kurul oluşturulmalı.

- Firmaların kurumsal gelişimleri için yapacakları yatırımlarda 'Turquality' benzeri finansman destek programları olmalı.

- Sektörün kendi gücü doğrultusunda rekabetten uzak daha rahat markalaşabileceği hedef pazarlar (Asya, Afrika gibi) ve ülkeler tespit edilmeli, özellikle buralara yoğunlaşılmalı.