İzale i Şuyu davası nasıl açılır?

İzale i Şuyu davaları taşınmazlar üzerindeki ortaklığı gidermek için yapılıyor. Peki bu davalar nasıl açılıyor? İşte yanıtı...

İzale i Şuyu davası nasıl açılır?

4 Temmuz 2014 / Emlakwebtv
İzale i Şuyu davaları, birden çok hissedarı olan taşınmazlarda, hissedarlar arası çatışma çıktığı durumlarda açılıyor. Medeni Kanun’un düzenlediği bu davalarla ilgili mahkeme, söz konusu taşınmaz malın ya eşit bir şekilde paylaştırılmasına ya da açık artırma usulüyle satılmasını sağlıyor.

Hangi mahkemeler bakıyor?

İzale i Şuyu davaları, çatışma çıkan taşınmazın bağlı bulunduğu Sulh Hukuk mahkemelerinde açılıyor.  Bu dava, davacı dışında kalan paydaşlara karşı açılırken, paydaşlar dışında 3. kişilere açılamıyor.

İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılamıyor?

1. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz için bu dava açılamaz.

2. Ortaklığın giderilmesi tüm paylar için geçerli olur.

3. Taşınmaz mallar dışında taşınır mallardaki ortaklığın giderilmesi davası açılır.

4. Kooperatiflerde, Kooperatif Tüzüğünde yer almıyor ise ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.

5. Ortaklığın devamı için sözleşmede 10 yılı geçmemek kaydı ile bir zaman belirtilir. Bu 10 yıllık süre içerisinde bu davaya söz konusu olur.

6. Kamu mallarında ortaklık giderilmez.

7. İnşaatın devam  ettiği taşınmaz mallarda böyle bir talepte bulunulamaz.