Kentsel Yenileme Gecekondu Dönüşüm Projesi

Kentsel Yenileme Gecekondu Dönüşüm Projesi TOKİ tarafından sağlıksız alanların düzenlenmesi ve ikamet sağlanacak şekilde kullanılması için yapılmaktadır

Kentsel Yenileme Gecekondu Dönüşüm Projesi

18 Ocak 2014 / Emlakwebtv
Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Projeleri; kentin sağlıksız alanlarının yeniden kente kazandırılmasıyla birlikte bu sağlıksız alanlarda yaşayanların modern yerleşim alanlarında ikamet etmesini sağlamak amacı ile yapılmaktadır.

Teknik verilere bağlı olarak (jeolojik durum, zemin özellikleri, depremsellik, tarihi ve doğal miras); tasfiyesi zorunlu alanlar, afet bölgeleri ile kentsel arazi değeri yüksek ancak yapılaşma kalitesi düşük ve kentsel kimliğe uyumsuz alanlar bu projelere konu edilmektedir. Bu alanlar belediyeler tarafından tespit edilmekte olup; TOKİ ve ilgili belediyeler arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerekirse proje sınır revizyonu ile uygulamaya konmaktadır. hak sahiplerinin TOKİ tarafından yapılacak yeni konutlardan veya konut dışında ticaret ünitesinden veya imarlı arsadan talep edip etmeyeceklerine dair görüşleri alınmaktadır.

TOKİ’nin maliyet oranlarını dikkate alarak tespit ettiği konut satış bedelinden hak sahiplerine ait taşınmazlar için belirlenen arsa, bina ve eklentisine ait bedel düşürülür ve tespit edilen borç için vadeli satış yöntemi uygulanır. Konutların bedelleri, proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç bedelleri ve gecekondu bölgesindeki hak sahiplerinin gelir durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde kamuoyuna ilan edilerek yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilmektedir.

TOKİ; “Başka Alana Taşıyarak Dönüşüm/Yenileme”, diğeri “Yerinde Dönüşüm/Yenileme” olmak üzere iki alternatif çerçevesinde projeyi devam ettirmektedir. “Yerinde Dönüşüm/Yenileme” metodunda hak sahiplerine yeni konutların yapımı tamamlanana kadar geçici konut tahsis edilmekte ya da kiraları belediyelerce ödenmektedir.