Kiracının izinsiz tadilat yapması

Kiracı kiraladığı evde izinsiz tadilat yapabilir mi? Kiracının izinsiz tadilat yapması sonucunda ne olur? İşte yanıtı...

Kiracının izinsiz tadilat yapması

Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan kira kontratı ile ev sahibi, sahip olduğu taşınmazın kullanım hakkını kiracıya bırakmış oluyor. Kiracı da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ev sahibine ödemek zorundadır. Ev sahipleri, kiraya verdikleri taşınmaz içerisinde, kiracının huzurunu kaçırmayacak şekilde yenileme ve değişim, onarım ve tadilat işlemi yapabiliyor. Kiracı'da aynı şekilde ev içerisinde ev sahibinin rızası ile değişiklik yapabilir. 

Mal sahibi sahip olduğu ve kiraladığı taşınmazda kiracıdan katlanması beklenebilecek oranda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu gibi durumlarda, değişikliklerin yapılması sırasında ev sahibi, kiracının menfaatlerinin gözetmekle yükümlüdür. Peki, kiracının izinsiz tadilat yapması durumunda ne olur? 

Kira kontratında olması gerekenler

Kiracının izinsiz tadilat yapması 

Kira Kanunu'nun 321'inci maddesine göre; kiracı, kiraya verenin yazılı rızası ile kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren ev sahibi, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiraladığı taşınmazın eski durumu ile geri verilmesini isteyemez. Kiracı ise, aksine bir yazılı anlaşma yoksa, ev sahibinin rızası ile yaptığı yenilik ve değişiklik nedeniyle taşınmazda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez. 

Kiracı değişiklikleri zorunlu olarak yapıyorsa ev sahibinden değişiklik bedelini kiradan düşmesini isteyebilir. Ancak kendi isteği doğrultusunda yenilik ve değişiklik yapıyorsa ev sahibinden böyle bir talepte bulunamaz. Ev sahibi kiraya verdiği daire içerisinde kiracısının huzurunu bozmayacak şekilde, kiracı ise ev sahibinin rızası ile tadilat yapabilir.