"Köyünü Yaşat" projesinin ilk durağı Tongurlar Köyü oldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Köyünü Yaşat" projesi ile kerpiç yapılar yenilendi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi SEEB-TR (Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar) olarak bilinen sertifika sistemini oluşturdu ve sistemi destekleyen online yazılım üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar esnasında bir binanın inşaat aşamasında aslında hiç de ekolojik olmadığının farkına varılıyor ve ekolojik bina nedir tartışmaları başlıyor. Sonuç olarak yeşil bina sertifikasına sahip binaların bile ekolojik olmadığına varılıyor.  Yapı stoklarının büyük bir kısmının kırsal alanlarda terk edilmiş olarak durması alternatif bir kırsal sürdürülebilirlik projesi düşüncesini ortaya çıkarıyor.
Geleneksel yapılarda görülen sürdürülebilirlik örnekleri ve çözüm modelleri çağdaş yapılarda uygulanamıyor. Geleneksel yapılar; insanların kültürü, günlük yaşamı, sosyal ilişkileri, yapı sahibinin beğenileri ve önceliklerini yansıtıp, çevresiyle uyum içinde olurken çağdaş yapılar için bunlar söylenemiyor. “Köyünü Yaşat” projesi de böylece ortaya çıkıyor. Proje, köyün özgün değerlerini bozmadan, bölgenin verileri kullanılarak yapıların ekolojik kimliklerini yeniden ortaya koyuyor. Proje ekibi kerpiç yapıların sorunlu yanlarını gideriyor. Çeşme gibi köyün ihtiyacı olan işlevsel eserleri de yeniliyor.  AKG Gazbeton, İMİB gibi kurumların desteğini alan proje için Bilecik’in Tongurlar ve Kurşunlu köyleri pilot çalışma alanı olarak seçildi. Köylerin ekolojik tarım ve alternatif turizm potansiyelleriyle yeni bir canlılık ve gelir kazanacağı düşünülüyor.
 

Firma Bilgisi: Akg Gaz Beton
Proje Bilgisi: Köyünü Yaşat