Manisa Salihli Belediyesi'nden satılık arsalar!

Salihli Belediye Başkanlığı, Manisa Salihli'de yer alan 61 adet tarım arazisi ve arsayı satışa çıkarıyor

Manisa Salihli Belediyesi'nden satılık arsalar!

Salihli Belediye Başkanlığı, Manisa Salihli'de yer alan 61 adet tarım arazisi ve arsayı satışa çıkarıyor. 

''Kapalı teklif usulü'' ile satışı gerçekleşecek olan arsaların ihalesi 6 Aralık 2016 tarihinde saat 13:30'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. 

İhaleye katılacak olanlar teklif zarflarını en geç 6 Aralık 2016 saat 10:00'a kadar Salihli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeli ya da iadeli taahhütlü posta ile göndermelidirler. 

İhalenin tam metnine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

Dosyayı indirmek için tıklayın.

 

Salihli Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacak olanlardan istenen belgeler; 

3.1. İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;
3.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
3.1.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)
3.1.3. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
3.1.4. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı
3.1.5. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
3.1.6. Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.
3.1.7. Katılımcıya ait imza sirküsü
3.1.8. Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
3.2. İsteklinin bir şirket olması halinde;
3.2.1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve
halen faaliyette bulunduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.2. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz
etmesi,
3.2.3. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler,
3.2.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken
ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
4 ­ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesi istekliler tarafından idarede ücretsiz görülebileceği gibi arazi niteliğine sahip
gayrimenkullerin şartname bedeli 500,00.­TL,  ikinci tablonun  birinci sırasındaki arsa için  500,00.­TL,  diğer sıralarındaki arsa vasfına sahip  gayrimenkuller için  250,00.­TL.bedel karşılığında Emlak  ve
İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. Taliplilere ilanen duyurulur.


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hedef 2020

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hedef 2020

Seçim sonrası Ankapark'ta ücretli döneme erken geçiş

Seçim sonrası Ankapark'ta ücretli döneme erken geçiş

Kanal Ankara'da temeller atılıyor

Kanal Ankara'da temeller atılıyor

İBB Paşalimanı Cafe için ihaleye çıkıyor

İBB Paşalimanı Cafe için ihaleye çıkıyor

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili  ev ve oturum fırsatı

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili ev ve oturum fırsatı

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Çelik evler yaygınlaşıyor

Çelik evler yaygınlaşıyor

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

EN ÇOK OKUNANLAR