Miras hukuku mal paylaşımı oranları

Mal paylaşımı, milk sahibinin vefatı durumunda ortaya çıkar. Miras hukuku mal paylaşım oranları nelerdir? işte yanıtı...

Miras hukuku mal paylaşımı oranları

Ölüme bağlı durumlarda ortaya çıkan miras hukuku mal paylaşımı, miras hakkı ve miras payı olarak ortaya çıkıyor. 

Miras hukuku mal paylaşımı oranları

Kanuna göre, söz konusu mirasın eş ve çocuklar arasındaki dağılımı şu şekilde gerçekleştiriliyor; 

- Birinci derece yakınlar yani çocuklar eşit olarak mirasçılardır. 

- Çocukları olmayan mirasçıların, mirasçıları anne ve babalarıdır. 

- Çocuklar ve anne babası olmayanların mirasçıları ise büyük anne ve büyük babadır. 

- Vefat edenin yaşayan eşi var ise, miras hukukuna göre mirasın dörtte birini alabiliyor. 

- Miras bırakanın anne baba ile birlikte mirasçı olursa, eş mirasın yarısını alabiliyor. 

- Miras bırakanın büyük anne ve büyük babası ve çocukları ile birlikte mirasçı oluyorsa eş mirasın dörtte üçünü alabiliyor. 

- Eğer bunlardan hiçbiri yok ise mirasın tamamı eşe kalıyor.