Riskli yapılarda kiracıların ve konut sahiplerinin hakları neler?

Riskli yapıların yenilenmesi durumunda devlet doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 25 civarında maliyet düşürüyor.

Raiskli yapılarda hak sahiplerinin iki çeşit hakkı oluyor. Bunlardan ilki çeşitli teşviklerden dolaylı yollardan yararlanabilmeleri, diğeri ise doğrudan kendilerine yapılan yardımlardır. Doğrudan yapılan yardımlar arasında devletin 18 ay boyunca yaptığı 700 TL civarındaki kira yardımı ilk sırayı alıyor. Eğer hak sahipleri binayı kendileri yapmak isterlerse bu durumda da banka kredisi kullanıyorlar bu da daire başına ortalama 100 bin TL olarak yansıyor ve faizin yarıya yakın kısmı devlet tarafından karşılanıyor. 
Dolaylı teşviklerde ise inşaat maliyetini yaklaşık yüzde 25 düşüren bir teşvik söz konusu. Bunlardan en önemlisi KDV desteği oluyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yeni inşa edilecek bir dairenin satışında KDV yüzde 1 oranında alınıyor. Yüzde 4 oranındaki tapu harcı alınmıyor, yüzde 2 oranında da belediyelerin inşaat ruhsatlarından aldığı harç ve ücretler ile damga vergisi ve diğer harçlardan muaf olunuyor. Devlet bu indirimleriyle kentsel dönüşüme teşvik etmiş oluyor ve hak sahiplerine büyük kolaylıklar sağlıyor. 

Firma Bilgisi: Kentsel Dönüşüm Ve Hukuk Platformu