Sadece yatırımcı değil kullanıcı da ev alabilmeli

3. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’ne konuşmacı olarak katılan Nef Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, yalnızca yatırımcının değil, kullanıcının da ev sahibi olması gerektiğini belirterek kentsel dönüşümün sosyolojik bir olay olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm hakkında tüm olguların masaya yatırıldığı, sorunlara çözüm arandığı, tecrübelerin paylaşıldığı 3. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi düzenlendi. Kongrede konuşmacı olan Nef Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, bu kentsel dönüşüm kongresinin düzenlenip düşüncelerin paylaşılması ve fikirlerin çatışmasının çok önemli olduğunu belirterek, bunun bir adım ötesine gidip bu kongrelerin sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanıp, kamuoyuna, ilgili kurumlara, belediyelere, derneklere iletilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü yalnızca bu şekilde konuşulanların bir sonuca bağlanacağının altını çizdi. Kongrenin ana başlığı olan sürdürülebilirlik konusuna da değinen Timur, bunun için ekonomik modeller üretmek gerektiğini vurguladı.  Timur, “Dönüşümde yapılacak evlerin geçekten alıcı ihtiyacıyla örtüşen fiyatlarda satılmasını sağlayamazsak sürdürülebilirliği sağlamamız çok zor. Bu yüzden ekonomik modeller üretmemiz gerekiyor ama hiç tartışmadığımız konulardan biri de bu. Yapılan evleri çoğunlukla yatırımcının alması doğru değil. Yatırımcı alıp kullanıcıya kiralıyor. Önemli olan kullanıcının ev sahibi olması, kullanıcının ev sahibi olması gereken modeller üretmeliyiz” dedi.

Kentsel dönüşümün özü sosyolojik
Kentsel dönüşümün ana konusunun sosyoloji olduğunun altını çizen Timur, bunu kabul edip ona göre organizasyon yapmak gerektiğini söyledi.  İnsanlar niteliksiz evlerden iyi evlere taşınıyorlar, bir yerleri yıkıyorsunuz ama bu işin özü sosyolojik. “Bu yüzden işe sosyal etki perspektifiyle başlamak gerekiyor. İnsanlar bu dönüşümlerden gelir elde ediyor olabilirler bu çok önemli ama sosyolojik olarak neler kazanıp neler kaybediyorlar buna bakmak da lazım. Çünkü şehirler sadece oradan ev alanlara ait değil. Kentsel dönüşüm yaparken sosyal dönüşümü sağlayacak şekilde şehir planlaması, ekonomik modeller, sadece varlıklı insanların alabileceği değil, doğru ekonomik modellerle herkesin alabileceği şekilde yapmak sadece ekonomik unsura değil, sosyolojik unsura dayanıyor” diye konuştu.

Firma Bilgisi: Nef