TOKİ kredi yapılandırma nasıl olur?

TOKİ, konut almak isteyenlere uygun kriterler doğrultusunda kredi vermektedir. TOKİ kredi yapılanması ile ilgili detayları haberimizden edinebilirsiniz

TOKİ kredi yapılandırma nasıl olur?

21 Ocak 2014 / Emlakwebtv
TOKİ konut satışlarında konut almak isteyenler için kredi de vermektedir. Buna göre TOKİ aşağıda belirtilen kriterlere uygun konut alıcılarına kredi sağlamaktadır:

1.Toplu Konut Yapımcılarına (kooperatiflere, sosyal yardımlaşma kurumlarına, belediyelere ve yapımcılara),
2.Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine (Malullerden ancak, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.),
3.Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere.

Şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimler TOKİ tarafından verilen kredilerden şu şekilde faydalanabilir:
“Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” 21 Eylül 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu krediden yararlanabilmek için, Emekli Sandığı’ndan alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekmektedir. Edinilecek konutlar için tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. 2010 yılı için kredi miktarı 56 bin 454 TL’dir. Bu miktar her yıl TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında artırılmaktadır.

“Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu” için de kredi imkanı sağlan TOKİ; özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için kredi desteği sağlamaktadır. Daha önce kredi kullananlar borcu bitmiş bile olsa ikinci defa kredi kullanma hakkı bulunmamakta ve kullandırılacak kredinin miktarı, projenin keşif bedelinin en fazla yüzde 70’i oranında olmaktadır. Kredinin faizi yıllık yüzde 4, vadesi 10 yıldır. İdare finansman durumuna göre her yıl kredi miktarını ve başvuru tarihlerini ilan etmektedir. Bu kredi uygulamalarına başvuru için gerekli koşullar şu şekilde belirtilmiştir:

-Kredi kullanılacak taşınmaz kültür varlığı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış röleve ve restorasyon projesi,
-Restorasyon raporu,
-Keşif raporu,
-İş programı,
-Vaziyet planı,
-Yapıyı tanıtıcı fotoğraflar,
-Tapu örneği,
-Nüfus cüzdanı örneği,
-İkametgah ilmuhaberi istenmektedir.

Firma Bilgisi: Di Yapı