Türkiye'nin artık yeşil bina sertifikası var

Türkiye artık çevreye duyarlı ve enerji verimli binalarına ulusal Çedbik yeşil konut sertifikasını veriyor.

Dünya’nın doğal kaynaklarını ve enerjisini en fazla tüketen unsur olan binalar, dünya nüfusunun da artmasıyla çevreye duyarlı ve enerji verimli hale gelmeye başladı. ABD’de Breeam sertifikasıyla 1998’de başlayan süreç Türkiye’de artık gündemde. Fakat Türkiye hala işin başında.  Çedbik yeşil binalar kongresinde Türkiye’nin yerli bir sertifika sistemine ihtiyaç duyduğu ve bunu binayla sınırlamayıp şehir ölçeğine kadar çıkarmanın gerekliliği konuşuldu.
Yeşil binaların üç ana faktörü bulunuyor; çevresel fayda, ekonomik fayda ve sosyal fayda. Uluslararası sertifikaların her birinin ağırlık noktası farklı alanlar olabiliyor. Örneğin tüm dünyada ve Türkiye’de de oldukça yaygın olan Leed sertifikası ekonomik tasarruf açısından tercih ediliyor. Leed kriterlerine uygun olan binalar daha çok tasarruf ediyor ve Leed Gold kriterleri için ek bir inşaat maliyeti gerekmiyor. Leed Platin sertifikası ise inşaat maliyetini sadece yüzde 2 etkiliyor. Türkiye’nin de artık kendi ulusal yeşil bina sertifikası olan, Çedbik yeşil konut sertifikası bulunuyor. Çedbik yeşil bina sertifikası, 9 ana başlık 4 tane ön koşul ve 44 ara başlıktan oluşuyor. Bu kriterlerin içinde su, enerji verimliliği, iç hava kalitesi, binanın yerleşimi, konumu, yapısı ve yaşayış tarzları gibi faktörler bulunuyor. Fakat bunlardan en önemlisi su ve enerji verimliliği oluyor. 

Yerel sertifika neden gerekli?
Türkiye’nin neden bir yerel yeşil bina sertifika sistemine ihtiyacı olduğunu anlatan Çedbik Genel Sekreteri Engin Işıltan, “Leed ve Breeam gibi sertifikalar kendi doğdukları ülkelerin standartlarına göre filtre ediyor. O ülkenin yaşayış tarzı, mimari yapısı ve standartları Türkiye’ye uymuyor. Örneğin Washington’daki bir bina ile Van’daki bir binayı aynı filtreden geçiremeyiz. Fakat şu anda Leed ile durum bu şekilde. Biz de diyoruz ki doğaya en az zararı veren binayı yapacaksak, Türkiye’nin standartlarını, Türkiye’nin malzemesini, yaşayış tarzını, insan yapısını ve mimari yapısını düşünerek bir filtreleme yapalım. Bunun yanı sıra Leed başvurusu yapmak yerel bir sertifikaya başvurmaktan daha maliyetli bir durum” dedi. Işıltan, yeşil bina sertifikalarını ticari kuruluşlar tarafından verilmiş bir belgelendirme olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtti. “Biz geleceğe yatırım yapıyoruz bu bir sosyal sorumluluk” dedi. 

Firma Bilgisi: çedbik