Vizyon Atölyesi 81 ili planladı

Vizyon Atölyesi yaptığı çalışmalarla Türkiye şehirlerinin kimliklerini geri kazandırıyor ve kentleri daha yaşanır şekilde planlıyor.

Kentleşme elbette kaçınılmaz bir süreç, kaçınılmaz bir ihtiyaç. Peki, kentleşirken neleri yok ediyoruz, neleri geri dönülmez bir şekilde siliyoruz?  Kentleşme süreçlerinde öncelikle kentlerin kimliklerini ve karakterlerini yok ediyoruz. Her kent birbirine benzer hale geliyor, Doğu Anadolu’daki bir kentle Batı’daki bir kentin ayırt edilmesi güçleşiyor. Kentlerimizi kapasitelerinin çok üzerine çıkararak yaşanılmaz hale getiriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerinin mekana ve insana getirdiği olumsuz etkileri azaltmaya çalışmıyoruz. En önemlisi de kentlerimizin olası bir depremde yaşayacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için hala yeterli  bir çalışma yapmıypruz. İşte tüm bu sorunların çözülmesi adına Vizyon Atölyesi, Türkiye’nin 81 ili için planlama projeleri hazırlıyor. Türkiye’nin yeniden planlanmasında ve dönüşümünde vizyonun, sosyal etkinin, tasarım kavramlarının önemini her çalışmasında kullanıyor.
2013 yılında Nef ve Knetsel Strateji işbirliğiyle Kentsel Vizyon Platformu kuruldu. Vizyon Atölyesi de bu platformun bir yapılanması. Kentlerin yeniden kurgulanması kapsamında vizyonun, tasarımın ve sosyal etkinin önemini dikkate almak, bu konnuda farkındalık yaratmak amacıyla kuruldu. Vizyon Atölyesi, Türkiye kentleri için yeni kent modellerinin oluşturulması, yeni planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi, kamu-özel-sivil işbirliğinden faydalanarak program ve projeler geliştiriyor. İlk program “81 kent 81 vizyon”; üç ayda 81 gönüllüyle bütün kentlerin vizyon planları hazırlandı. Bunlar belediye başkanlarıyla, valilerle ve üniversitelerle paylaşıldı. Adana, Antalya ve Urfa başta olmak üzere pek çok ilin belediyeleri daha detaylı planlar almak için Vizyon Atölyesi ile işbirliğine başladı. Atölyenin bir diğer çalışması olan “10 proje onlarca etki” programı İstanbul’da kentsel dönüşüm yapılan 10 proje alanını mercek altına aldı. O bölgelerde yaşayanlarla birebir görüşmeler yapılarak dönüşümün etkileri araştırıldı. Bu projede de amaç dönüşümlerin olumsuz etkilerini önceden belirleyerek en aza indirmek oldu. “39 kent bir İstanbul” programında ise, İstanbul’un 39 ilçesinin olası bir depremde olumsuz etkilenmesi önlemek için planlar hazırlandı.
Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu “Kentleri yeniden kurgulamamız için kimlikten başlamamız lazım. Kentlerdeki değerleri korumamız lazım. Türkiye yeniden dönüşürken, yeniden planlanırken vizyonun, sosyal etkinin ve tasarım kavramlarının önemini kullanmalı. Kentlerin üçüncü dönüşüm sürecinde bu kavramları ele alarak dönüşüm yapmalıyız”diye konuştu. 

Firma Bilgisi: Kentsel Strateji
Proje Bilgisi: Vizyon Atölyesi