2018 İmar Affı Neleri Kapsıyor ve İmar Affından Nasıl Yararlanılır?

2018 İmar Affı Kanunu Güncel Bilgiler: İmar affı nedir, neyi ve kimleri kapsıyor, İmar Affından nasıl yararlanılır, hangi yapılar ve kimler yararlanabilir/yararlanamaz hepsi bu yazıda!

Avukat Ali Güvenç Kiraz, emlakwebtv.com takipçileri için emlak terimlerini açıkladı. 

İmar Affı Nedir?

İmar Affı, hukukumuzda imara aykırı olarak yapılan çeşitli taşınmazlarda bu taşınmazlarla ilgili hukuki ihtilafların mahkemelerde giderilememesi ve ya bu durumun artık büyük bir sorun haline alması durumlarda  kamu tarafından çıkarılan ve o ihtilaların  sona erdirildiği bir aftır. İmar affı ortaya çıktığında ya bedeli karşılığında ya da bedelsiz olarak var olan ihtilaflar  imar affı yoluyla sona erdirilmektedir.

İmar affı neleri kapsıyor? 

'İmar Barışı' kanunu imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılmış olan bütün yapıları kapsar. 

- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki yapılar,
- 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanun ile eklenen Ek 8 ve 8'inci maddeler gereğince çıkarılan yönetmeliğin 103 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, 
- B bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapıları kapsar.  

İmar affından kimler yararlanamaz?

Daha önce binaları yıkılan kişiler imar affından yararlanamaz. Tehlikeli madde deposu için ayrılan yerlerde farklı amaç ile ruhsatsız yapı yapanlar, askeri ve yasak bölgelere, turizm alanları, içme suyu ve kullanma suyu temin edilebilecek yerlere ve Çanakkale Boğazı'nda 1983 yılında sonra yapılan yapılar imar affından yararlanamaz. Karayolları kamulaştırma alanlarına 10 metre yakın mesafede konut dışı yapı yapanlar da imar affından yararlanamaz. 

Türkiye'de çıkarılan imar affı yasaları

Türkiye’de 775 Sayılı Gecekondu Yasası öncesinde toplamda 5 imar affı yasası çıkarılmıştır. 

Yıllarına göre;
- 1948 Yılı 5218 Sayılı Yasa
- 1948 Yılı 5228 Sayılı Yasa
- 1949 Yılı 5431 Sayılı Yasa
- 1953 Yılı 6188 Sayılı Yasa
- 1959 Yılı 7367 Sayılı Yasa

775 Sayılı Gecekondu Yasası sonrasında ise toplamda 7 imar affı yasası çıkarılmıştır.

Yıllarına göre;
- 1966 Yılı 775 Sayılı Yasa
- 1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa
- 1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa
- 1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa
- 1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa
- 1987 Yılı 3366 Sayılı Yasa
- 1988 Yılı 3414 Sayılı Yasa
- 1989 Yılı 2981 Sayılı Yasa
- 2008 Yılı 5784 Sayılı Yasa

İmar affının amacı, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halinde olan bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere daire müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuruları belirlemektir. İmar affından taşınmazları yıkılan kişiler yararlanamaz. İmar affı, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılmış olan bütün yapıları kapsıyor. 

İmar affından kimler yararlanamaz?

Tehlikeli madde deposu için ayrılan yerlerde farklı bir amaçla ruhsatsız yapı yapanlar, askeri veya yasak bölgelere, turizm alanlarına, içme suyu ve kullanma suyu temin edilebilecek yerlere ve Çanakkale Bopazı'nda 1983 tarihinden sonra yapılan gecekondular imar affından yararlanamazlar. Bunların dışında karayolları kamulaştırma alanlarında 10 metre yakın mesafede konut dışı yapı yapanlar da imar affı kanunundan yararlanamazlar. 

Türkiye'de çıkarılan imar affı yasaları 

- 1948 Yılı 5218 Sayılı Yasa
- 1948 Yılı 5228 Sayılı Yasa
- 1949 Yılı 5431 Sayılı Yasa
- 1953 Yılı 6188 Sayılı Yasa
- 1959 Yılı 7367 Sayılı Yasa

775 Sayılı Gecekondu Yasası sonrasında ise toplamda 7 imar affı yasası çıkarılmıştır. O yasalar ise sırasıyla şöyle;

- 1966 Yılı 775 Sayılı Yasa
- 1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa
- 1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa
- 1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa
- 1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa
- 1987 Yılı 3366 Sayılı Yasa
- 1988 Yılı 3414 Sayılı Yasa
- 1989 Yılı 2981 Sayılı Yasa
- 2008 Yılı 5784 Sayılı Yasa

İmar Affı Kanunu'ndan kimler yararlanabilir? 

* İmar Affı Kanunu kapsamına giren gayrimenkuller tamamı ya da bir kısmı kaçak yapılar, izne tabi olmayan tüm gayrimenkuller olarak belirlendi.

* Belediye ve mücavir alan sınırlarında olan yapılar, 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı kanunla eklenen Ek 8 ile 8'inci maddeler gereğince çıkartılan yönetmeliğin 103. maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, B bendi ile belirlenmiş olanların dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal alanlar konuma göre imar affından yararlanabilecek yapılar olarak belirlendi. 

* İmar Affı Yasası'nın 16 bendine göre hakkında anlaşmaya varılmış yapılar da kanundan yararlanabiliyor. 

İmar Affı Kanunu'ndan kimler yararlanamaz? 

* İmar planında başka amaçlar ile ayrılmış, sınai kuruluşların tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar dışındaki ruhsatsız yapılar kanundan yararlanamaz.

* 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile yapı yasağı olan ya da Milli Savunma Bakanlığı'nca kullanılan askeri bölgeler ile havacılık kanunu ile belirlenmiş yasaklı bölgelerde bulunan ruhsatsız yapılar kanundan yararlanamaz. 

* Çanakkale Boğazı'nda 1983 yılından sonra yapılan yapılar kanundan yararlanamayacak. 

* Kara yolları kamulaştırma alanlarına 10 metre yakın mesafede konut dışı yapı yapanlar, içme ve kullanma suyu temini için kullanılan bölgelerde yer alan yapılar, turizm alanlarındaki ruhsatsız yapılar kanundan yararlanamayacak yapılardandır.