İmar planı nedir?

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, valilikler ya da planlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan imar planı nedir? İşte yanıtı...

İmar planı nedir?

İmar planı, büyükşehir belediyeleri, valilikler, belediyeler ya da planlama yetkisi olan kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanır. İmar planında, imar yapılan yerin adaları, yoğunluk ve düzeni, yolları ve diğer bilgileri ayrıntılı bir şekilde yer alır. Peki imar planı nedir, çeşitleri nelerdir? 

 

İmar planı nedir?

 

İmar planı nedir? 

İmar uygulamalarına esas teşkil etmek üzere yapılan, belediyeler tarafından organize edilen planlardır. İmar planları çeşitli şekillerde yapılabiliyor. Farklı imar planları mevcuttur ve bunların ölçekleri farklıdır. 

Nazim imar planı nedir? 

Onaylı hazır haritalar üzerinde arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, bölge tiplerini, o bölgenin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde ulaşım problemlerinin çözümü gibi noktaları gösteren ve uygulama imar planının hazırlanmasına esas olarak düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan plana nazim imar planı denir. 

Uygulama imar planı nedir?

Hazır haritalar üzerine kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, farklı bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etap ve esaslarını ayrıntıları ile birlikte gösteren 1/1000 ölçekte düzenlenen plana uygulama imar planı denir. 

Mevzi imar planı nedir? 

Mevcut planların nüfuse yetersiz kalması ve yeni yerleşim yerlerinin kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının belirlenmesi durumunda, bu yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, plan ile bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan plana mevzi imar planı denir. 

Revizyon imar planı nedir? 

Nazım ve uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, planın tümü veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi ile elde edilen plana revizyon imar planı denir.