İstimlak nedir?

Gayrimenkul terimleri arasında sık sık duyduğumuz istimlak nedir? sorusunun yanıtını sizler için derledik...

İstimlak nedir?

Özel kişilere ait taşınmazların kamu yararı amacı ile devlet ya da kamu tüzel kişilerince kendi mülkiyetine geçmesi durumu istimlaktır. İstimlakta taşınmazın parası peşin olarak ödeniyor. Peki, istimlak nedir? sizler için derledik...

İstimlak nedir? 

Diğer adı kamulaştırma olan istimlak, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılır. Belediyelerin yapacak olduğu istimlak işlemlerinin neler olduğu kanunlar ile belirlenmiştir. 

Kanun kapsamında Belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve Üniversiteler kamu yararı olduğu halde istimlak bedelini peşin olarak ödeyerek taşınmazı kendi mülkiyetine alabilirler. Belediyelerin istimlak yapabilmesi için imar planında taşınmazın park, yol, metro, otopark ve benzerleri gibi kamu hizmetine tahsisli olması gerekir. Halkın sağlığını ve güvenliğini tehdit altında tutan taşınmazlar gibi özel kanunlar ile ön görülen durumlarda 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 27'inci maddesi uygulanır. Bu maddeye göre ise istimlak kararı Bakanlar Kurulu'ndan alınır.

İstimlak nedir?

Taşınmazınızın istimlak durumunu öğrenmek için İstimlak Müdürlüğü'ne şahsen tapu senedi ile başvurup öğrenebilirsiniz. Taşınmazınızın açık adresi, pafta, ada ve parsel numarasını belirten bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. Aynı zamanda bağlı olduğunuz ilçe belediyesinin İmar Müdürlüğü'nden de taşınmazınızın istimlak durumunu öğrenebilirsiniz. 

İstimlak nedir? sorusunu ise şöyle yanıtlayabiliriz; İstimlak, özel kişilere ait taşınmazların kamu yarar amacı ile devlet ya da tüzel kişilerce kendi mülkiyetine geçmesi durumudur.