Kentsel dönüşüm nedir?

Türkiye'de 1995 yılında başlayan Kentsel Dönüşüm, 2011 yılında yaşanan Van Depremi sonrası gelişmeye başlamıştır

Kentsel dönüşüm nedir?

28 Şubat 2014 / Emlakwebtv
Kentsel dönüşüm; 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanundur. Kentlerde yer alan riskli/sorunlu alanların tespitinden sonra bu bölgelerde yapılan yenilenme, onarım gibi çalışmaların yapımına da Kentsel Dönüşüm denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapmış olduğu kentsel dönüşüm tanımı ise şöyledir:
Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır. Kentsel Dönüşüm insan odaklı bir uygulamadır. 

Kentsel dönüşüm uygulanacak yerler aşağıda verilen kriterler doğrultusunda gerçekleşmelidir:

-Yaşam güvenliği açısından riskli bir bölge olması,
-Zemin durumu,
-Mülkiyet sahiplerinin isteği,
-Altyapı ve ulaşım eksikliği,
-İmar ve mülkiyet problemleri,
-Fiziki ve sosyal donatı alanı yetersizliği,
-Arsa bedelleri,
-Nitelikli konut alanı ihtiyacı.

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm süreci
Başakşehir ve Hilalşehir projelerinin 1995 yılında başlaması ile birlikte Türkiye’de de Kentsel Dönüşüm projesi başlamış oldu. Bununla birlikte 2003 yılında hasılat paylaşımı projeleriyle kendi kaynağını üretme modelini geliştiren TOKİ tarafından birçok proje hayata geçirildi. Daha sonra 2011 yılında Van’da yaşanan büyük deprem sonrası Kentsel Dönüşüm projeleri hızlanmaya başladı.

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çıkarılarak tüm Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirildi. İstanbul başta olmak üzere riskli alanlarda yer alan ve çarpık kentleşme sonucu oluşan gecekondu mahalleleri de Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak modern konutlar inşa edildi.