2018 Kentsel dönüşüm kira yardımı

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, şartları nelerdir? Kira yardımı sorgulaması nasıl yapılır? Kira yardımı kaç ay sürer? Kentsel dönüşüm kira yardımı belediyelerden alınır mı? Hepsi ve daha fazlası yazımızda…

2018 Kentsel dönüşüm kira yardımı


Kentsel dönüşüme giren riskli binalarda yaşayanlara talep etmeleri durumunda belirli bir kira yardımı yapılıyor. Bu yardımdan yararlanabilmek için ise riskli binanın anlaşma yoluyla tahliye edilmesi gerekiyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? Kira yardımı şartları neler? Sorgulaması nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçesi örneği, kira yardımı kaç ay sürer? gibi soruları sizler için yanıtladık... 

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kira yardımı tutarlarında güncellemeye gitti. 2018 yılında İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulanacak kentsel dönüşüm girişimleri kapsamında Tüketici Fiyatları Endeksi baz alınarak yapılan artış ile birlikte kentsel dönüşüm kira yardımı 960 TL'ye yükseldi. Eski bedel 860 TL düzeyindeydi.

Üç büyük kentte 960 TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tüketici Fiyatları Endeksi-TÜFE'de yaşanan artışı baz alarak, evleri kentsel dönüşüme giren ve bu süre zarfında başka bir eve kira ödemek zorunda kalan vatandaşlara yönelik"kentsel dönüşüm kira yardımı" ödeneğinde artışa gitti. Belirlenen yeni bedeller ise kentlere göre farklılık gösterdi. Kentsel dönüşümün büyük kapsamda gerçekleştiği İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde öncesinde 860 TL olan kira yardımı 960 TL seviyesine yükseldi.

Adana, Antalya, Bursa ve Konya'da yeni yardım bedelleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte kira yardım bedelleri, Adana, Antalya, Bursa ve Konya gibi kapsamlı dönüşüm hareketlerinin yürütüldüğü kentlerde de 905 TL olarak yenilendi. Bu şehirlerde de kiracılara bir kereye mahsus olmak üzere 1.810 TL ödenecek. Ayni hak sahiplerinin alacağı yardım ise 4.525 TL düzeyinde. 

Dönüşüm kira yardımının 830 TL olduğu şehirler

Kira yardımının 830 TL'ye çıkarıldığı şehirler ise şu şekilde: Aydın, Diyarbakır, Erzurum; Denizli, Eskişehir, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Manisa, Mardin, Kahramanmaraş, Muğla, Sansun, Tekirdağ, Sakarya, Trabzon, Van ve Şanlıurfa. Bu şehirlerde de evlerini dönüşüm sebebiyle boşaltmak zorunda kalan kiracılara 1.660 TL bir defaya mahsus olmak üzere yardımda bulunulacak. Yine bu kentlerde de sınırlı ayni hak sahibine 4.150 TL yardım yapılacak. 

Dönüşüm kira yardımının 755 TL olduğu şehirler

Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Adıyaman, Zonguldak, Çanakkale ve Batman'da kentsel dönüşüm kira yardımı 755 TL'ye çıktı. Bu kentlerde de kiracılara bir kereye mahsus olmak üzere 1.510 TL, sınırlı ayni hak sahibine ise 3 bin 775 TL ödeme sunulacak. 

Dönüşüm kira yardımının 675 TL olduğu şehirler

Kira yardımı Amasya, Edirne, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Bitlis, Kars, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksara, Düzce, Osmaniye ve Şırnak kentlerinde 675 TL olarak güncellendi. Bu kentlerde de kiracılara bir kereye mahsus olmak üzere 1.350 TL ve ayni hak sahibine ise 3.375 TL yardımda bulunulacak. 

Dönüşüm kira yardımının 595 TL olduğu şehirler

Kentsel dönüşüm hareketlerinin yürütüldüğü Kilis, Karabük, Iğdır, Yalova, Ardahan, Bartın, Karaman, Kırıkkale, Tunceli, Bayburt, Sinop, Nevşehir, Hakkari, Kırşehir, Erzincan, Gümüşhane, Çankırı, Bolu ve Bilecik gibi şehirlerde ise ödenecek bedel 595 TL seviyesine çıkarıldı.  Bu şehirlerde ayrıca, kiracılara tek kereye mahsus olmak üzere 1.190 TL, sınırlı ayni hak sahibine ise 2.975 TL yardım ödenecek.

2016 yılında ise kira yardımı ilçe ve nüfusu az olan şehirlerde 500 lira, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise 790 liraydı. 

 

2018 Kentsel dönüşüm kira yardımı

Kentsel dönüşümde kiracı hakları için 'Yıkılacak Binada Oturan Kiracı Hak Talep Edebilir Mi?' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Kira yardımıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiler şöyle; 

"*Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

*Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.

*Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

Kira yardımı başvuruları;

*Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma,

*Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Müdürlüğümüze yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları;

*Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ'ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere İdare veya TOKİ'nin hesabına,

*Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır."

 

2018 Kentsel dönüşüm kira yardımı

Kentsel dönüşümde ev sahibinin hakları için 'Kentsel Dönüşümde Ev Sahibinin Hakları Nelerdir?' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman başlar ve ne zaman kesilir?

Kentsel dönüşüm kapsamında devlet tarafından sağlanan yardım olan kentsel dönüşüm kira yardımı, anlaşma yoluyla tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ve uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren, yeni yapının teslim tarihine kadar ödeniyor.

Kira yardımı nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanmak isteyen kişilerin başvurularını Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüklerine yapmaları gerekiyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı nereden alınır? 

Dönüşüm projeleri özel hesabından yapılacak kira yardımları; uygulamayı yapan idare ya da toki hesabına, uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılıyor.

 

2018 Kentsel dönüşüm kira yardımı

 

Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulaması nasıl yapılır?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında "Kira Yardımı Başvurusu" yapan kişiler bu bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan bu sayfadan öğrenebilecek. Kira yardımı sorgulama işlemini  ‘http://uygulamalar.csb.gov.tr/KiraYardimi/KisiLogin.aspx’ sayfadan yapabilirsiniz.

Kira yardımı sorgulama için gerekli evraklar nelerdir? 

ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)
Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

 

2018 Kentsel dönüşüm kira yardımı

 

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları nelerdir?

Kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirleniyor ve Bakanlık tarafından düzenleniyor. Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyanların 18 ay boyunca kira yardımı alma hakkı bulunuyor. Kira yardımından yararlanmak isteyenlerin ise taşınmazlarını anlaşma yoluyla boşaltmış olmaları gerekiyor.

Riskli binaların anlaşmayla boşaltılmaması halinde ise kira yardımı almak mümkün değil. Anlaşma yoluyla kamulaştırılan, yıktırılan ya da tahliye edilen her türlü taşınmaz için sınırlı ayni hak sahipleri, kiracıları ve malikle kentsel dönüşüm kira yardımı alma hakkına sahiptir.

Riskli yapıların tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlardan riskli yapı tespit raporunun alınması ve en az o binada 1 yıl ikamet edildiğinin belgelenmesi durumunda kiracı ve maliklere kira yardımı ödemesi yapılır.

 

2018 Kentsel dönüşüm kira yardımı

Kentsel dönüşümde tapu harcı için 'Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı İadesi Nasıl Alınır?' konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar

-Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi,

-Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Riskli bina tespit raporu inceleme formu,

-Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında kiracılar ve ayni haklara sahip olan kimseler de 18 ay kira yardımından faydalanabilmek için; İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

-Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası.

-İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası.

Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay ödenir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi web adresinde yapılan açıklamaya göre; aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecektir. Kira yardımının süresi azami 18 aydır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6.5 milyon binanın yenileneceği kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan problemlere karşı yönetmelik değişikliğine gidiyor. Daha önce 18 aydan fazla verilmeyen kira yardımının süresi riskli alanlarda 24 aya çıkarılıyor. Hazırlanan düzenlemenin gerekçesinde “yeterince anlaşılmayan hükümlerin yeniden düzenlendiği” belirtildi.

 

2018 Kentsel dönüşüm kira yardımı

 

Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, evi ya da iş yeri riskli olarak tespit edilen hak sahiplerine veriliyor. Kira yardımı için başvuru yapan kişilerden ikamet şartı da isteniyor. Bu şartı yerine getirenler bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapabiliyor.

Kira yardımı ne zaman ödenir? 

Kentsel dönüşüm kira yardımı, her ayın 15'inci günü ile o ay sonuna kadar geçen süre içinde ödenir. O tarihlerde kira yardımı hesabına yatmayan hak sahipleri, kira yardımı yatmadı, ne zaman ödenecek, neden yatmıyor? gibi soruları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ALO 181 Kentsel Dönüşüm Hattı'nı arayarak bilgi alabilir. 

Kira yardımı belediyelerden alınır mı? 

Kentsel dönüşüm kira yardımı belediyeler tarafından verilmiyor. Kira yardımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum.

Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

 

……/…./2018

Adı Soyadı – İmza

 

İletişim Bilgileri

Adres :

Telefon :

Banka Hesap Numarası (IBAN) :

EKLER:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Konut veya işyerinin tapu senedi

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği

 


Yazar: emlakwebtv
Etiketler:
Yorum

Benzer Haberler

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Malatya'da depremden sonra toplu yıkım kararı

Malatya'da depremden sonra toplu yıkım kararı

Murat Kurum: Sarıyer'de mülkiyet sorunları çözülecek

Murat Kurum: Sarıyer'de mülkiyet sorunları çözülecek

Binanızın sağlamlığını ölçmede kullanabileceğiniz 7 kriter

Binanızın sağlamlığını ölçmede kullanabileceğiniz 7 kriter

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

EN ÇOK OKUNANLAR