Kiracı hakları 2016!

Mal sahibi ile yapılan kira sözleşmesi ile kiracının hakları güvence altına alınmış oluyor. İşte kiracı hakları 2016...

Kiracı hakları 2016!

Kiracı ile mal sahibi arasında yapılan kira sözleşmesindeki kiracı hakları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile güvence altına alınıyor. İşte kiracı hakları 2016...

2016 kiracı haklarını sizler için derledik. Kira sözleşmesi ile mal sahibi, evin kullanım hakkını kiracıya devretmeyi ve kiracı da belirlenen kira bedelini eksiksiz ödemeyi kabul etmiş oluyor. Sözleşme imzalayan mal sahibi ve kiracı, sözleşmede bulunan maddeleri yerine getirmekle sorumlu oluyor. Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan süre için yapılıyor. Belirlenen sürenin geçmesi ile herhangi bir bildirim olmaksızın sona eren kira sözleşmesi belirli sürelidir. Diğer kira sözleşmeleri ise belirli olmayan bir süre için yapılmış oluyor. 

Kiracı hakları 2016!

Kiracı hakları 2016

- Mal sahibi, sözleşme süresi dolana kadar kiracıyı evde çıkaramaz. Sözleşme süresinin bitimine 1 ay kala kiracıya ihtarname çekmediği sürece sözleşme kendiliğinden yenilenir ve süresiz niteliğe sahip olur. 

- Kiracı, kiralanan alandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini ister. Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı ayıbı kiraya veren adına giderebilir ve bundan oluşan alacak kira bedelinden indirilebilir. 

- Kiracı, mal sahibinden ayıpların giderilmesinin ve kiradan aayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararın giderilmesini isteyebilir.

- Kiracı, kullanım hakkını başkasına devredebilir ya da kiralanan yeri mal sahibine zarar verecek bir değişikliğe sebep olmayacak şekilde tamamen ya da kısmen kiraya verebilir.

- Kiracı, kiralanan yerden yeteri kadar yararlanamazsa, evin sorunları varsa, sözleşme süresinin dolmasını beklemeden gerekçe bildirerek evden çıkabilir.

- Evdeki demirbaş olan bölümler ile ilgili tadilatların bedelini mal sahibi karşılar. Kiracının kendi zevki için yapacağı değişikliklerden ise kiracı sorumludur. 

- Kiracının apartman yöneticisi olabilmesi için ev sahibinden vekaletname alması gerekir. 

- Kiracı evden çıkarken, eve zarar vermez ve evi aldığı gibi bırakırsa ev sahibinden depozitosunu alabilir.